Umowa-zlecenie i co jeszcze? Sprawdź, jakie dokumenty do kredytu będą potrzebne

2014-10-28 10:26:14

Jeszcze nie tak dawno zaciągnięcie kredytu na podstawie umowy-zlecenia stanowiło niemałą trudność. Dziś nie jest to już tak dużym problemem, choć wymaga przedstawienia kilku dodatkowych dokumentów.

Nie jest tajemnicą, że w przypadku zainteresowania jakimkolwiek kredytem bankowym, należy wykazać się odpowiednią zdolnością i wiarygodnością kredytową. Banki stosują w tej kwestii odpowiednie procedury, które w każdej instytucji mogą przebiegać nieco inaczej, jednak w każdym przypadku swoje starania, a więc wniosek kredytowy, musimy poprzeć odpowiednimi dokumentami. O co zostaniemy poproszeni?

W pierwszej kolejności, niezależnie od kredytu, zmuszeni będziemy przedstawić dokument potwierdzający naszą tożsamość i zawierający wszelkie podstawowe dane osobowe. Następnym krokiem będzie potwierdzenie źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów. W tym przypadku optymalnym rozwiązaniem jest przedstawienie zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy lub umowy o pracę, ale niestety nie każdy może cieszyć się z tej formy zatrudnienia.

Na szczęście osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, również mają szansę na kredyt. W ich przypadku konieczne będzie jednak przedstawienie dodatkowej dokumentacji. Bank z pewnością zażąda od nas zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy oraz umów potwierdzających ciągłość uzyskiwania dochodów w okresie ostatnich 6 do 12, a nawet 24 miesięcy - zależnie od kwoty i rodzaju kredytu, a w niektórych przypadkach także opłaconych rachunków z ostatniego czasu.

W sytuacji, gdy kredyt zaciągamy w banku innym niż w tym, w którym posiadamy rachunek osobisty, możemy zostać poproszeni również o dostarczenie wyciągu z konta. Przeanalizowanie wszelkich zaksięgowanych na koncie operacji z kilku ostatnich miesięcy daje kredytodawcy dość realny obraz sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy.

Sytuacja będzie nieco bardziej skomplikowana, jeśli zdecydujemy się na jeden z kredytów celowych - samochodowy lub hipoteczny. Wtedy konieczne będzie dopełnienie formalności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń (wpis do hipoteki, cesja praw z polisy, przewłaszczenie itp.) i zakupem pojazdu lub nieruchomości.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam