Co z hipoteczną rentą dożywotnią?

2014-10-16 13:30:00

Prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym są już praktycznie na finiszu. Trochę inaczej wygląda sprawa z aktem prawnym dotyczącym renty dożywotniej. W tej kwestii wciąż jeszcze trwają uzgodnienia międzyresortowe i społeczne.

Z perspektywy osób starszych ustawa o rencie dożywotniej ma bardzo duże znaczenie. Jeśli zostanie ona wprowadzona w życie, to emeryci mogą liczyć na poprawę swojego statusu materialnego. Nowy dokument ma w założeniu zapewniać seniorom formalną ustawową ochronę w sytuacji, gdy zadysponują swoim majątkiem w zły sposób.

Trzeba podkreślić, że już teraz seniorzy mogą podpisać umowę, która będzie bezpieczna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Niestety obecne przepisy nie zapewnią pełnej ochrony w takich przypadkach, jak choćby niewypłacalność firmy, która oferuje rentę dożywotnią. To właśnie dlatego oczekiwania na ustawę są tak duże.

W pracach nad ustawą o rencie dożywotniej nacisk jest kładziony przed wszystkim na bezpieczeństwo seniorów. Chodzi tu zaś dokładnie o bezpieczeństwo firm, które renty dożywotnie będą oferować. Mechanizmy mające chronić takie firmy będą również chronić samych seniorów. Dzieli się je na ochronę kapitałowo-finansową i zabezpieczenia rzeczowe (nieruchomości).

W założeniu działalność spółki, która będzie oferować rentę dożywotnią będzie nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. To ma zapewnić właściwą ochronę i pewność. Jak podaje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, spółki tego typu mają być zobligowane do składania co półrocznych sprawozdań. Dodatkowo dochodzą duże wymagania związane z formą prawną spółki. Może to być albo spółka akcyjna, albo europejska spółka akcyjna. Kapitał zakładowy ma minimalnie wynosić 2 miliony złotych. Środki wchodzące w skład kapitału nie mogą z kolei pochodzić z nieudokumentowanych źródeł ani z kredytu czy pożyczki.

Dla seniorów kluczowe w nowej ustawie są zapisy na temat prawa do dożywotniego zamieszkiwania posiadanej nieruchomości. Nowe przepisy będą to regulować tak, aby nie było sytuacji, w której senior jest zmuszony opuścić swoje mieszkanie przed końcem swojego życia.

Aktualnie ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym jest na etapie konsultacji społecznych i administracyjnych. Z tego względu trudno powiedzieć, kiedy wejdzie ona w życie. Wszystko zależy o konstruktywności i efektywności samych rozmów.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam