Który bank pożyczy zatrudnionemu na umowę o dzieło?

2014-11-07 09:19:09

W Polsce bardzo wiele osób pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło czy zlecenie). Czy mają oni szanse na bankowe kredyty? Sprawdźmy, który bank pożyczy pieniądze tak zatrudnionemu klientowi.

Niestety, nie tylko wysokość dochodów się liczy dla instytucji finansowej, ale również forma zatrudnienia. Jedne z nich uważane są za bardziej wiarygodne, inne – za ryzykowne. Trudno tak naprawdę oszacować, ile osób pracuje na tzw. umowach śmieciowych. Jedni eksperci twierdzą, że nawet kilka milionów, inni, że tylko 600 tysięcy. Bez względu jednak na skalę tego typu umów banki akceptują taką formę zatrudnienia, choć nieco podejrzliwie traktują klientów pracujących na podstawie umowy o dzieło. Powoli jednak takie podejście ulega zmianie. Pocieszające jest to, że osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych również mają szansę wziąć kredyt.  

Oczywiście najbardziej pożądany jest klient pracujący w ramach umowy o pracę, czyli na tzw. etat. Najlepiej, gdy umowa ta obowiązuje na czas nieokreślony. Banki, co prawda, akceptują umowy o dzieło, ale procedura przyznania takiego kredytu jest nieco bardziej skomplikowana i z reguły trzeba wykazać się dłuższym okresem zatrudnienia, niż w przypadku etatowców.

Jeśli już banki dopuszczają umowę o dzieło jako źródło dochodu uprawniające do uzyskania kredytu, żądają najczęściej wykazania ciągłości zatrudnienia u jednego pracodawcy. Najczęściej jest wymagane 12 miesięcy stażu, przy czym umowy mogą być zawierane na krótszy okres, ale muszą być regularnie przedłużane. Również przerwa (np. miesięczna) w takim zatrudnieniu dyskwalifikuje klienta w oczach banków.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło, wnioskując o przyznanie kredytu, najczęściej musi przedłożyć komplet umów z wymaganego przez bank okresu oraz wyciągi z rachunku osobistego, gdzie widoczne będą wpływy z umowy lub zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy. Dobrze jest również przedstawić list intencyjny od pracodawcy, w którym ten deklaruje dalszą współpracę. Oczywiście, każda z instytucji ustala własne zasady udzielania kredytów takim osobom, dlatego trzeba dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane przez daną instytucję.

Osoba pracująca na podstawie umowy o dzieło nie ma do wyboru tak bogatej oferty, jak pracownik na etacie, ale i tak można znaleźć banki, które dopuszczają taką formę zatrudnienia i gotowe są pożyczyć pieniądze. Możemy udać się niemal do każdego banku w Polsce, np. do Banku Pekao, BNP Paribas Banku Polska czy Banku Millenium.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam