Dlaczego RRSO kredytów jest tak ważne?

2014-10-23 11:13:02

Kiedy przecięty Kowalski sięga po kredyt czy pożyczkę bankową, najczęściej nie sprawdza warunków umowy kredytowej, nie sprawdza również tak ważnych, rzeczywistych kosztów kredytu i jego RRSO. A to błąd.

Znajomość podstawowych informacji na temat udzielanego kredytu może w znaczny sposób uchronić kredytobiorcę przed przykrym rozczarowaniem, jak również zbyt wysokim kosztem pozyskanych w ten sposób środków pieniężnych. Brak świadomości kredytowej sprawia, że w wielu przypadkach, nie znając RRSO, klienci decydują się na kredyty, które z czasem, po podpisaniu umowy, okazują się dla nich niekorzystne. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o roli, jaką odgrywa RRSO - co daje nam jego znajomość?

RRSO i jego składniki

RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, wyliczana oddzielnie dla każdego zaciąganego przez nas kredytu czy pożyczki. Inaczej mówiąc, RRSO pokazuje nam proporcje między kwotą zobowiązania, a całkowitym kosztem jego uzyskania. Na RRSO składają się takie koszty jak: prowizja, oprocentowanie nominalne, opłata przygotowawcza i dodatkowe opłaty (w tym np. ubezpieczenie).

Dzięki tej wiedzy, porównując kilka konkurencyjnych ofert, jesteśmy w stanie wybrać wersję dla nas najkorzystniejszą. Tym bardziej że kwestia RRSO, jak również jego obliczania, regulowana jest przez ustawę o kredycie konsumenckim, a co za tym idzie, każda instytucja, czy to bankowa czy pozabankowa, RRSO dla swoich produktów oblicza na tej samej zasadzie, dzięki czemu są one między sobą porównywalne.

Kto wylicza RRSO i czy są to wiarygodne wyliczenia?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, kwestia wyliczania rzeczywistej rocznej stopy procentowej należy do banków, jak również wszelkiego rodzaju instytucji, które oferują produkty kredytowe. Dzięki temu, sięgając po dany produkt, mamy już gotowe wytyczne na temat kosztów danego zobowiązania. Jednak o ile w przypadku RRSO wyliczonego przez nasze banki możemy być spokojni i bazować na podanych danych, o tyle w przypadku wszelkiego rodzaju parabanków czy instytucji pozabankowych, czytając RRSO musimy mieć się już na baczności. Jak bowiem pokazały wyniki kontroli przeprowadzonych w firmach pożyczkowych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, blisko połowa z nich celowo wprowadzała swoich klientów w błąd, podając zafałszowane dane dotyczące właśnie RRSO.

Marzena Kazbieruk