Jak przelać pieniądze na zagraniczne konto?

2015-02-04 14:43:37

Coraz częściej dokonujemy transakcji pomiędzy różnymi krajami. Przelewamy środki za zakupy lub wspieramy finansowo bliskich. Utrudnieniem w realizacji przelewów zagranicznych jest konieczność przewalutowania środków, o ile nie posiadamy konta walutowego. Na szczęście coraz łatwiej i szybciej można wykonać przelew ze zwykłego rachunku rozliczeniowego na konto zagraniczne.

By przelać pieniądze w euro, najlepiej skorzystać z systemu EuroELIXIR, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Ten międzybankowy system płatności elektronicznych daje możliwość przesyłu pieniędzy pod warunkiem, że przelew ma zostać zrealizowany w euro, a odbiorca i nadawca płatności są członkami SEPA.

Grupa SEPA obejmuje - oprócz Polski - jeszcze 32 inne kraje europejskie. Koszt wykonania przelewu w ramach tego systemu jest stosunkowo niewysoki, a informacja o nim znajduje się w tabeli opłat i prowizji banków, które biorą udział w transferze środków. Dzięki temu jeszcze przed dokonaniem płatności możemy zweryfikować cenę transakcji.

Jeśli zamierzamy wykonać przelew do kraju, który znajduje się poza grupą SEPA, mamy do wyboru kilka opcji. Pierwszą z nich jest przelew SWIFT – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, istniejącej od 1973 roku. Jej celem było stworzenie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej, która pozwoliłaby na wymianę informacji pomiędzy bankami, domami maklerskimi i giełdami. W chwili obecnej do sieci SWIFT należy niemal 11 tysięcy instytucji finansowych z ponad dwustu krajów.

Przelew SWIFT jest nieco bardziej złożony i skomplikowany. Jeśli nadawca i odbiorca posiadają konta w bankach zrzeszonych w tej sieci, można skorzystać z opcji przelewu bez względu na kraj, do którego mają być transferowane środki. W procesie bierze udział wielu pośredników, a przesyłane przez nadawcę pieniądze mogą być nawet kilkukrotnie przewalutowane, co zdecydowanie podnosi koszty takiej operacji. Z tego powodu przelewy SWIFT są wykorzystywane głównie przez duże przedsiębiorstwa.

By wykonać przelew w systemie SWIFT, będzie nam niezbędny kod BIC banku, do którego mają trafić środki. W kodzie tym są zaszyfrowane wiadomości dotyczące kraju, miasta i danego banku, do którego mają trafić środki. Samo złożenie dyspozycji przelewu w tym systemie jest proste. Jednak ze względu na koszty (zwykle bank pobiera prowizję 0,2-0,4% wartości transakcji, ale dla przelewów na niższe kwoty opłata ta może być wyższa) przelewanie na przykład kilkudziesięciu złotych w ten sposób jest nieopłacalne.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam