Od czego chroni dziecko ubezpieczenie szkolne?

2014-10-03 11:08:17

Czy dzieci przebywające w szkołach są dostatecznie chronione przez szkolne ubezpieczenie? Poznaj zakres ochrony polis wykupowanych dla uczniów.

Jak co roku jesienią rodzice mają wiele dodatkowych wydatków związanych z rozpoczęciem nauki przez swoje pociechy. Oprócz tradycyjnych zakupów artykułów szkolnych, nowego ubrania i obuwia, do pilnych wydatków dochodzi także koszt wykupienia polisy w szkole lub przedszkolu dziecka. Najczęściej rodzice są stawiani przed faktem dokonanym, gdy dyrekcja placówki informuje ich tylko, który ubezpieczyciel został wybrany oraz jaką wysokość rocznej składki przyjdzie im za każde dziecko zapłacić.

Niestety niewielu rodziców ma świadomość, jaki zakres ochrony posiada polisa wybrana przez władze szkoły. Dopiero w razie konieczności skorzystania z ubezpieczenia, dowiadujemy się, jakie świadczenia i za jakie zdarzenia przysługują dzieciom i ich opiekunom w ramach zawartego ubezpieczenia.

Najczęstszym wariantem polisy wybieranym przez placówki szkolne jest NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ten typ ubezpieczenia może być nieocenionym wsparciem finansowym w razie nieoczekiwanego zdarzenia losowego, o które przecież nietrudno wśród małych dzieci. Warto przy tym już zawczasu dowiedzieć się, kiedy będzie można liczyć na wypłatę odszkodowania, gdy dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu. Bardzo ważnym aspektem jest to, aby dziecko było objęte ochroną nie tylko w czasie zajęć szkolnych, na terenie placówki, lecz przez całą dobę, także po zakończeniu lekcji.

Należy również być świadomym tego, że czym niższa kwota sumy ubezpieczenia, tym niższe będzie odszkodowanie w razie wypadku dziecka. Warto, aby dyrekcja szkoły wybierała jak najbardziej optymalne oferty, nie kierując się tylko i wyłącznie sumą składki, jaką będą musieli uiścić rodzice.

Pamiętajmy też, że choć placówka szkolna oferuje rodzicom grupowe ubezpieczenie wszystkich swoich uczniów, to opiekunowie nie muszą korzystać z tej oferty. W chwili obecnej na rynku usług ubezpieczeniowych jest coraz więcej ofert polis wypadkowych dla dzieci w formie indywidualnej. Warto więc zatem porównać wszystkie opcje i wybrać tą najbardziej korzystną dla naszej rodziny. 

Emilia Kasińska