Zalety posiadania polisy assistance dla domu

2014-10-03 11:36:40

Czy warto korzystać z polis assistance dla domu? Zdecyduj sam po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami działania typu ubezpieczeń.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest ubezpieczenie assistance dla domu. Oprócz tego, że ten typ ubezpieczenia może nam pomóc w nagłych i nieprzewidzianych wypadkach komunikacyjnych – w przypadku assistance samochodowego, to również dzięki odszkodowaniu wypłaconemu przez ubezpieczyciela mamy szansę uporać się ze skutkami zalania, pożaru, a także włamania do naszego domu lub mieszkania.

Według najnowszych badań, co trzeci Polak korzysta z ubezpieczenia assistance. Dziewięć na dziesięć osób decyduje się w ten sposób chronić swój samochód. Z roku na rok jednak coraz większą popularnością cieszą się tego typu produkty ubezpieczeniowe przeznaczone dla domu. Według statystyk tej chwili z tego typu ubezpieczenia korzysta blisko co piąty Polak.

W ramach ubezpieczenia assistance dla domu zarówno ubezpieczony, jak i jego rodzina mogą skorzystać z ochrony w razie pożaru, zalania, powodzi, jak i włamania. Zakres samego ubezpieczenia zależy dużej mierze od konkretnej oferty proponowanej przez ubezpieczyciela.

Najczęściej do podstawowej ochrony assistance dla domu możemy zaliczyć między innymi:

  • Naprawa usterki przez elektryka, ślusarza, hydraulika lub też technika urządzeń klimatyzacyjnych.
  • Usługi transportowe dla ubezpieczonego i bliskich do rodziny, u których będą mogli zamieszkać, w sytuacji kiedy mieszkanie lub dom ulegnie zniszczeniu w wyniku pożaru, zalania lub powodzi. Jeżeli nie będzie możliwości zamieszkania u rodziny, zakład ubezpieczeniowy pokryje koszty wynajęcia pokoju w hotelu, do określonej kwoty za dobę pobytu.
  • Ochrona w przypadku nagłej choroby. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu do lekarza pierwszego kontaktu, dostarczenia leków i sprzętu medyczno–rehabilitacyjnego.
  • Opieka nad dziećmi osoby ubezpieczonej, w sytuacji kiedy konieczna jest hospitalizacja. Ubezpieczyciel zobowiązany jest wtedy do zatrudnienia i opłacenia opiekunki do dzieci na czas pobytu osoby ubezpieczonej w szpitalu.

Warto podkreślić, że korzystanie z polisy assistance nie jest skomplikowane. Wystarczy tylko skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem w razie wystąpienia zdarzenia, jakie obejmuje nasza polisa. 

Tomasz Słupczyński