Banki nie chcą udzielać odwróconych kredytów hipotecznych

2014-10-03 12:44:38

Kredyty z odwróconą hipoteką są szansą dla wielu emerytów na podwyższenie ich świadczeń. Tym bardziej, że sejm przegłosował we wrześniu ustawę, której zapisy – po zaakceptowaniu przez senat – niebawem wejdą w życie. Tylko, czy banki wprowadzą tego typu produkty do swoich ofert?

Do tej pory odwróconych kredytów hipotecznych udzielały jedynie fundusze hipoteczne, działając w oparciu o przepisy prawa cywilnego. Teraz, gdy ustawa regulująca rynek, a przynajmniej jego część (ponieważ przepisy dotyczące rent dożywotnich dopiero są opracowywane), lada dzień wejdzie w życie, sprzedażą tego typu produktów będą mogły zajmować się również banki. Te jednak wykazują minimalne zainteresowanie tematem.

Powodem niskiego zaangażowania banków w rozszerzanie ofert o odwrócone kredyty hipoteczne jest zbyt duże ryzyko kredytowe. Usługi tego typu zapewniają klientom szybką wypłatę świadczenia w dużej wysokości, podczas gdy zysk dla banku jest mocno odroczony w czasie. Dochodzi do tego fakt, że wartość nieruchomości może ulec istotnemu obniżeniu, a i spadkobiercy jej właściciela mają aż rok na wykupienie jej od banku.

Odwrócony kredyt hipoteczny zapewnia emerytom możliwość otrzymywania świadczenia (w ratach bądź jednorazowo) od banku w zamian za przekazanie praw własności nieruchomości po śmierci. Jeśli kredytobiorca zdecyduje się na regularne wypłaty świadczenia, będzie je dostawał do momentu wyczerpania ustalonej w umowie z bankiem kwoty. Może się więc zdarzyć, że pieniądze płynące z tego tytułu zostaną roztrwonione, a emeryt nadal nie będzie miał za co żyć, nie mogąc już sprzedać nieruchomości, do której prawo własności ma zagwarantowane bank. Dodajmy, że z oferty skorzystać mogą nie tylko seniorzy – ustawa nie wymienia minimalnego wieku wnioskodawcy, który zamierza ubiegać się o odwrócony kredyt hipoteczny. 

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam