Kiedy umowa abonencka z operatorem przekształca się w bezterminową?

2014-10-21 10:45:13

Podpisując z operatorem umowę abonencką, w pewnym momencie może przekształcić się ona w umowę bezterminową. Co to oznacza i z czym wiąże się zmiana?

Decydując się na podpisanie umowy abonenckiej z operatorem telefonii komórkowej, zmuszeni jesteśmy wybrać okres obowiązywania tej umowy, co czyni z niej umowę terminową. Po jej wygaśnięciu, a więc po upływie okresu jej obowiązywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca między stronami nie zostaje zakończona, a dotychczasowa umowa terminowa ulega zmianie na umowę bezterminową (umowę na czas nieokreślony). Z czym wiąże się taka zmiana?

Warto wiedzieć, że przekształcenie umowy w bezterminową nie zmienia warunków świadczenia usług przez operatora, jednak może wpłynąć na zmianę cennika. Oznacza to, że w dalszym ciągu będziemy mogli wykonywać wszystkie rodzaje połączeń czy korzystać z pakietów internetowych, ale ich ceny mogą być wyższe od dotychczasowych.

Zmiana cennika często potrafi być bardzo wyraźna, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na czas trwania umowy abonenckiej i w odpowiednim momencie podjąć kroki, które pozwolą na uniknięcie zwiększenia opłat. Do wyboru mamy dwie możliwości. Pierwszą z nich jest rozwiązanie umowy po okresie jej obowiązywania. W tym celu, w odpowiednim czasie należy zgłosić u operatora chęć rozwiązania umowy. Zazwyczaj należy tego dokonać na jeden do trzech miesięcy przed datą wygaśnięcia. Kolejnym rozwiązaniem jest przedłużenie umowy lub wybór innej taryfy u tego samego operatora, co sprawi, że po wygaśnięciu jednej umowy, zmieni się ona w kolejną, ponowie terminową, na nowych warunkach.

Warto też pamiętać, że nawet w przypadku pominięcia okresu wygaśnięcia umowy i po jej przekształceniu w umowę bezterminową, mamy możliwość jej rozwiązania bez dodatkowych konsekwencji w dowolnym momencie. Operator może w tej sytuacji naliczyć nam jednak opłatę za rozpoczęty cykl rozliczeniowy, czyli kolejny miesiąc trwania umowy.

Przekształcenia umowy w bezterminową nie musimy się szczególnie obawiać, z wyjątkiem możliwości naliczenia wysokich opłat korzystania z usług operatora. Na szczęście nawet w takim przypadku możemy szybko i bez konsekwencji zrezygnować ze współpracy, która nas nie satysfakcjonuje.

Arkadiusz Wojciechowski