Gdy brakuje pieniędzy na spłatę zadłużenia w banku...

2014-10-06 16:40:30

Decydując się na kredyt, należy mierzyć siły na zamiary i nie zapominać o terminowej spłacie rat. Warto też wiedzieć, czym grożą późnienia w spłacie pożyczki.

Kredyty są nieodłączną częścią życia większości Polaków. Pieniędzmi z kredytów łatane są budżety domowe, kupowane są za nie samochody i mieszkania oraz budowane domy. Każda decyzja o kredycie powinna być poprzedzona analizą sytuacji finansowej zabiegającego o kredyt oraz warunków kredytowania i spłaty długu. Im wyższa kwota kredytu, tym decyzja jest poważniejsza. Kredyty zazwyczaj łatwo się zaciąga, ale trudniej spłaca. Niespłacane w terminie raty kredytu to dodatkowe koszty i – niestety – adnotacja w BIK-u. Należy pamiętać, że każdy monit z banku kosztuje, a cenniki takich upomnień zamieszczone są w tabelach opłat bankowych. Kredyty to dla banków główne źródło dochodu, nie należy zatem liczyć na taryfę ulgową. Z bankiem można się jednak porozumieć. Jeżeli kredytobiorca ma kłopoty ze spłatą kredytu, niech nie chowa głowy w piasek, tylko niech z bankiem rozmawia i stara się wybrnąć z tej trudnej dla obu stron sytuacji.

Gdy dojdzie do egzekucji komorniczej, jest już raczej za późno na rozmowy, chociaż i z firmą windykacyjną można się jeszcze dogadać. Owszem, może zdarzyć się, że poślizg w spłacie raty kredytu nie wynika ze złej woli kredytobiorcy. Często jednak nawet zwykłe przeoczenie nic nie zmienia, ponieważ dla banku liczy się jedynie zaległość w racie raty kredytu. Zresztą bank bardzo szybko przypomni kredytobiorcy o tym fakcie i pobierze za to określoną opłatę. Warto pamiętać o terminach spłaty kredytu, tym bardziej że to ubiegający się o kredyt może wyznaczyć datę spłaty kredytu, czyli dzień, który mu najbardziej odpowiada. Każdy dzień zwłoki w spłacie to nie tylko koszty monitu, ale również adnotacja w historii kredytowej Banku Informacji Kredytowej, która może w przyszłości zaważyć na decyzji banku o przyznaniu kolejnej pożyczki. Nawet jeżeli taka osoba otrzyma ofertę kredytową, to może ona być mniej atrakcyjna niż dla osób, które mają pozytywną historię kredytową w BIK-u i nigdy nie zalegały ze spłacaniem zadłużeń bankowych. Należy pamiętać o zasadniczej sprawie: każde opóźnienie w spłacie rat kredytu osłabia wiarygodność klienta zabiegającego o kredyt. Trudno ją później odzyskać, dlatego trzeba kontrolować terminowe spłaty swoich zadłużeń.

Jeżeli kredytobiorca ma kłopoty ze spłatą swoich zobowiązań kredytowych, powinien próbować dogadać się z bankiem, a nie oczekiwać na wizytę windykatora lub komornika. Tak jest i taniej, i bezpieczniej.

Renata Grochowska