Co powinno znaleźć się na wekslu?

2014-09-22 14:45:46

Weksle, stosowane przez banki i firmy pożyczkowe, służą do zabezpieczania spłaty powstającego zadłużenia. By jednak mieć pewność, że nie zostaną wykorzystane przeciwko wystawcom, warto wiedzieć, jak powinny zostać wypełnione.

Weksle są papierami wartościowymi. W praktyce stosuje się je do zabezpieczania różnego rodzaju zobowiązań. Weksle są wystawiane przez dłużników, będąc dokumentami, które potwierdzają zgodę osoby wystawiającej lub znajdującej się na wekslu do uregulowania określonego zobowiązania w podanym czasie.

W jaki sposób wygląda taki dokument jak weksel? Otóż, wedle przepisów z 2007 roku nie ma ujednoliconej formy weksla. To oznacza, że nie ma powszechnie obowiązującego wzoru weksla, który powinien być stosowany przez każdego, kto korzysta z takiego dokumentu. To nie oznacza oczywiście, że mamy zupełną dowolność w konstruowaniu weksla, ponieważ musi on zawierać konkretne informacje. Bez nich po prostu wekslem nie będzie.

Informacje, jakie muszą znaleźć się na wekslu, obejmują przede wszystkim dane takie jak nazwisko osoby, która ma otrzymać określoną kwotę. Dodatkowo potrzebne jest podanie daty i miejsca wystawienia weksla. Na takim dokumencie musi znaleźć się także suma wekslowa (kwota, która trzeba spłacić), data i miejsce spłaty, a także bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty tej sumy. Nie obędzie się również bez napisu „weksel” ponad tymi wszystkim informacjami. Ostatnie istotne elementy to oczywiście podpis wystawcy, a także w przypadku weksli trasowanych nazwisko osoby, która jest zobowiązana do spłacenia rzeczonej należności. Jeśli zawrzemy te wszystkie informacje na kartce papieru A4 i wszystko podpiszemy, to stanie się ona wekslem i będzie mieć moc prawną.

W praktyce stosuje się różne typy weksli, ale konstrukcja ich jest ta sama. Weksel własny, czyli typ podstawowy, zawiera tylko nazwisko wystawiającego, który ma weksel w określonym czasie spłacić. W przypadku weksla trasowanego występuje dodatkowo nazwisko spłacającego należność. Możliwy jest także weksel in blanco, czyli dokument zawierający pustą rubrykę, którą należy później wypełnić. Zwykle w takich wypadkach chodzi o wypełnienie sumy wekslowej.

Marzena Kazbieruk