Jaki wybrać kredyt na zakup towarów? Poradnik przedsiębiorcy

2014-09-30 08:09:59

Gdy firma miewa czasowe problemy z płynnością finansową, dobrze jest zawczasu postarać się o uruchomienie kredytu obrotowego. Z jego pomocą można opłacać np. zakup towarów w sytuacji, gdy firmowych pieniędzy na to brakuje, bez konieczności każdorazowego wnioskowania o pożyczkę.

Coraz lepsze wskaźniki gospodarcze oznaczają, że kryzys mamy już raczej za sobą. Prowadzenie własnego biznesu powinno być zatem zdecydowanie łatwiejsze. Niestety, nie zawsze tak jest, bowiem wiele firm nadal boryka się z problemami finansowymi i walczy o utrzymanie się na rynku: chociażby dlatego, że kontrahenci nie płacą o czasie faktur.

Nadal też trudno o kredyty dla firm: zarówno o kredyty obrotowe, jak i inwestycyjne. Jeżeli firma dostałaby zastrzyk gotówki, na przykład na poprawienie płynności finansowej czy na zakup towarów, być może nie musiałaby ogłaszać swojej upadłości, a załoga zachowałaby pracę. Nie zawsze negatywna decyzja o nieprzyznaniu kredytów jest winą banków. Jakie firma musi spełnić warunki, aby móc starać się o kredyt na przykład na zakup towarów, czyli starać się o kredyt obrotowy?

Na początek należy wyjaśnić, co to jest kredyt obrotowy, na jakich zasadach funkcjonuje. Kredyt obrotowy przeznaczony jest tylko dla firm, a więc osoby niezwiązane z działalnością gospodarczą nie mają szans na jego uzyskanie. Jest to kredyt krótkoterminowy i najczęściej należy go spłacić w przeciągu 12 miesięcy. Przeznaczany jest na cele bieżące, więc może być również spożytkowany na zakup towarów. Może on przyjmować postać kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunku kredytowym.

Kredyt w rachunku bieżącym polega na ustaleniu z bankiem limitu kredytowego w koncie dla firm. Nawet jeżeli na takim koncie zabraknie środków, firma może nadal kupować towary czy materiały niezbędne do produkcji (do granicy ustalonej przez bank). Natomiast kredyt w rachunku kredytowym różni się tym od kredytu w rachunku bieżącym, że jest to operacja jednorazowa. Firma podpisuje umowę kredytową z bankiem na określony cel oraz termin. W takiej sytuacji nie musi zakładać konta dla firm w danym banku, inaczej niż w przypadku kredytu w ramach rachunku bieżącego.

Wielką zaletą kredytu obrotowego są uproszczone procedury sprowadzone do załatwienia tylko niezbędnych formalności. Ma to duże znaczenie, jeżeli firmie potrzebne są szybkie pieniądze, a poza tym banki są dość elastyczne, jeżeli chodzi o zabezpieczenia takich kredytów. Najczęściej jest to hipoteka, poręczenie, zastaw mienia ruchomego czy też kaucja na lokacie bankowej. Jeżeli chodzi o zasady udzielania takich kredytów, to najczęściej ustalane są indywidualnie z przedsiębiorcami w zależności od ich sytuacji finansowej.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam