Koniec samowoli parabanków? KNF zacieśnia kontrolę

2014-09-23 11:40:00

Dzisiejszy rynek finansowy zalewany jest zewsząd ofertami instytucji pozabankowych. W związku z tym ustawodawca chce poddać kontroli parabanki. Nadzór nad nimi, podobnie jak nad bankami i SKOK-ami, sprawowałaby KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja, która sprawuje pieczę nad działaniem banków i SKOK-ów. Za jakiś czas KNF rozszerzy swoje działania również na inne sektory rynku. Być może już niedługo kontroli zostaną bowiem poddane pożyczkowe instytucje pozabankowe.

Kary za brak zezwolenia

Komisja Nadzoru Finansowego będzie karała te firmy, które prowadzą finansową działalność bez odpowiednich zezwoleń. Karą za tego typu przewinienia będzie przede wszystkim więzienie (5 lat) oraz kara finansowa w kwocie bagatela nawet 10 mln złotych.

Wyższe wymogi względem parabanków

Każdy parabank, aby mógł prowadzić działalność, będzie musiał mieć odpowiednią formę prawną. Wymagana będzie przy tym spółka kapitałowa z kapitałem zakładowym rzędu od 200 tys. złotych. Osoby, które będą wchodziły w skład zarządu owej firmy, będą musiały wykazać się niekaralnością za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów czy obrotowi gospodarczemu.

Odsetki za opóźnioną spłatę pożyczki

Maksymalna skala odsetek nie będzie mogła przekraczać sześciokrotności stopy lombardowej NBP. Pozaodsetkowe koszty nie będą mogły również przekroczyć wartości, w której skład wchodzą 25 procent kwoty kredytu konsumpcyjnego oraz 30 procent całkowitej kwoty kredytu w skali roku. Projekt nowej ustawy o kontroli nad instytucjami pozabankowymi przewiduje ograniczenie udzielania tzw. chwilówek. Coraz więcej konsumentów w ostatnim czasie korzystało z tego rodzaju rozwiązań. Ich popularność wynika z tego, że konsumenci nie są w większości tego typu instytucji weryfikowani przez pryzmat historii kredytowej w BIK-u.

Nałożenie kontroli na działanie parabanków było anonsowane wcześniej. Ma to swoje dobre strony – firmy pożyczkowe nie będą mogły narzucać swoim klientom cen pożyczek wykraczających poza ogólnie przyjęte normy. Z kolei pożyczki nie będą już tak łatwo dostępne jak dotychczas.

Emilia Kasińska