Refinansowanie i konsolidacja kredytów to nie to samo

2014-09-19 08:13:51

Refinansowanie kredytu nie jest tym samym, co jego konsolidacja, choć mają ze sobą wiele wspólnego – potrafią być wybawieniem w sytuacji problemów ze spłatą aktualnie posiadanych pożyczek.

Konsolidacja i refinansowanie kredytu dedykowane są dwóm różnym grupom odbiorców. Obie formy kredytowania pozwalają na poprawę płynności finansowej kredytobiorcy, jednak stosowane są w odmiennych sytuacjach.

Refinansowanie kredytu

Refinansowanie kredytu polega na spłacie zadłużenia poprzez zaciągnięcie nowego kredytu na ten cel. Oczywiście tego rodzaju rozwiązanie ma sens, jeżeli kredyt refinansowy jest korzystniejszy od poprzedniego, czyli gdy będzie funkcjonował na bardziej preferencyjnych warunkach niż te, które kredytobiorca miał zagwarantowane w obecnie obowiązującej umowie. Refinansowanie polega na zastąpieniu tylko jednego posiadanego kredytu innym i tyczy się głównie kredytów hipotecznych.

Konsolidacja kredytu

Obecnie kredyt konsolidacyjny jest elementem oferty niemal każdego banku. Od refinansowania różni się tym, że w przypadku drugiego typu kredytu regulowane jest pojedyncze zobowiązanie, a w przypadku konsolidacji nowy kredyt przyznawany jest na spłatę kilku zobowiązań, choćby różnego typu, m.in. kredytów samochodowych,  gotówkowych i ratalnych czy wykorzystanego limitu na karcie kredytowej. Wartości wszystkich zadłużeń są sumowane i spłacane nowym kredytem. Kredytobiorca może również dobrać dodatkowe środki, które otrzyma od banku na inne cele.

Zarówno refinansowanie, jak i konsolidacja cieszą się dzisiaj dużą popularnością. Zanim jednak zdecydujemy się na spłatę zadłużenia innym kredytem, powinniśmy wziąć również pod uwagę kwestię związaną z opłacalnością całego przedsięwzięcia. Zdarza się bowiem, że banki udzielają nowych kredytów na warunkach analogicznych do poprzednich. Ostatecznie nowy, „lepszy” kredyt może okazać się dużo droższy. Zanim podpiszemy umowę, powinniśmy dokładnie sprawdzić, ile wyniosą nas sumaryczne koszty zaciąganej pożyczki.

Tomasz Słupczyński