Jak odstąpić od umowy ze zbywcą przedmiotu leasingu?

2014-09-24 09:35:10

Odstąpienie od umowy leasingu konsumenckiego nie jest takie proste. Na mocy umowy ze zbywcą leasingobiorca może jedynie zażądać rozwiązania współpracy. Co jednak, jeżeli finansujący się na to nie zgodzi?

Leasing konsumencki to popularna forma finansowania nie tylko przedsiębiorstw, ale również i osób fizycznych. Daje możliwość pozyskania danego dobra przy rozłożeniu kosztów na raty. Jest to również rozwiązanie, które pozwala wpisać transze leasingowe w koszty uzyskania przychodu. Dzięki temu leasingobiorca może dodatkowo zaoszczędzić. Bywa jednak, że w trakcie spłaty leasingu pojawiają się problemy. Czy leasingobiorca może wówczas odstąpić od umowy?

Umowa leasingowa

Umowa między leasingodawcą a leasingobiorcą jest tylko elementem całościowej transakcji. Oprócz tego istotne jest również to, na jakich warunkach leasingodawca zawarł umowę ze zbywcą danego przedmiotu.

Ta druga umowa podlega pod przepisy Kodeku cywilnego i ma formę umowy o kupna- sprzedaży. W sytuacji, kiedy nabywany przedmiot okaże się wadliwy, to firma leasingowa może odstąpić od zawartej wcześniej umowy. W takiej sytuacji wystarczy bowiem wystosować oświadczenie o odstąpieniu od transakcji.

Odstąpienie od umowy leasingu

Zgodnie z ustawą w momencie zawarcia umowy między firmą leasingową a leasingobiorcą wszelkie prawa przechodzą na osobę wynajmującą dany przedmiot. Przypomnijmy jednak, że te prawa są pozbawione możliwości odstąpienia od umowy. W takim przypadku jedynie leasingodawca ma prawo tego dokonać. Zgodnie z art. 7098 ust. 4 Kodeksu cywilnego, leasingobiorca ma prawo jedynie do zażądania odstąpienia od umowy. Decyzja należy zatem do firmy leasingowej.

Co jeżeli leasingodawca nie przychyli się do takiego wniosku? Otóż w takim wypadku pozostaje jedynie droga sądowa. Wyrok sądowy zastąpi oświadczenie woli leasingodawcy i dokument potwierdzający zawarcie transakcji będzie uznany za nieważny, co jest standardowym efektem prawnym odstąpienia od umowy.

W sytuacji, kiedy wygasa umowa między osobą leasingodawcy a zbywcą, rozwiązuje się automatycznie umowa o leasing.

Marzena Kazbieruk