Uwaga na Gryf Bank SA - KNF ostrzega przed nowym parabankiem

2014-10-09 10:38:54

Na listę podmiotów, które prowadzą podejrzaną działalność finansową, KNF wpisała kolejny parabank – Gryf Bank SA. Przed czym KNF ostrzega?

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi listę ostrzeżeń, na której publikowane są informacje o firmach wykonujących podejrzaną działalność finansową. Wszystko w ramach „ostrzeżeń przed powierzaniem środków finansowych firmom bez licencji KNF”. Lista ta dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej KNF i pozwala uzyskać informacje zarówno o tych podmiotach finansowych, które są objęte nadzorem KNF, jak też podmiotach, które nie są uprawnione do wykonywania czynności bankowych.

Co oznacza, że firma działa bez licencji?

Jeśli firma nie posiada licencji udzielonej przez KNF i nie jest objęta nadzorem finansowym, oznaczać to może, że realizuje czynności bankowe niezgodnie z prawem. Generalnie firmy działające bez licencji działają w sposób mniej przejrzysty na rynku finansowym, gdyż nie muszą posiadać odpowiedniej ilości kapitału, który jest wymagany w przypadku firm prowadzących działalność licencjonowaną. Wymogi dotyczące posiadanego przez firmę finansową kapitału stanowią rodzaj gwarancji stabilności takiego podmiotu. Firmy, które nie posiadają licencji KNF, nie są również monitorowanie w zakresie bieżącej kondycji finansowej. Gdy w danej firmie, którą kontroluje KNF, stwierdzone są nieprawidłowości, wówczas Komisja ma prawo żądać wprowadzenia środków zaradczych.

Lista ostrzeżeń KNF

Na liście ostrzeżeń publikowanych przez KNF pojawiają się podmioty, które nie posiadają wymaganych przepisami prawa zezwoleń dotyczących między innymi wykonywania czynności bankowych, w tym gwarantowania wpłat środków. Czynności zgodnie z polskim prawem bankowym jest w stanie realizować jedynie instytucja, która jest osobą prawną oraz działa na podstawie zezwoleń. Tylko takie instytucje mają prawo do wykonywania czynności bankowych, które skutkują możliwością obciążenia ryzykiem powierzonych środków na podstawie tytułów zwrotnych. Do czynności bankowych zaliczane są między innymi przyjmowanie wkładów pieniężnych na żądanie.

Nowy podmiot na liście KNF

Na liście KNF pojawił się ostatnio kolejny podmiot, Gryf Bank SA, z siedzibą w Gryfinie. Powodem wpisania podmiotu na listę ostrzeżeń jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1-3 ustawy Prawo bankowe, która dotyczy wykonywania czynności bankowych bez zezwolenia KNF.

Marzena Kazbieruk