Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia?

2015-03-19 17:14:59

Pamiętajmy, że nawet jeśli wykupiliśmy polisę - obojętnie czy komunikacyjną, mieszkaniową czy inną - nie znaczy to, że jesteśmy stuprocentowo bezpieczni. Nie wszystkie zdarzenia są objęte ochroną w ramach danej umowy i nie zawsze otrzymamy wypłatę odszkodowania, gdy doznamy szkody. o Tym, kiedy nie będziemy mogli liczyć na finansową pomoc ubezpieczyciela, dowiemy się OWU.

Podpisanie jakiejkolwiek umowy ubezpieczeniowej należy poprzedzić zapoznaniem się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Dokument ten zawiera wszystkie definicje użyte w umowie, określa zakres ubezpieczenia, opisuje sytuacje, w których świadczenie będzie przysługiwało poszkodowanemu i sytuacje, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona. Ważne, by zapoznać się z tymi informacjami jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy. Ubezpieczenie dobrze jest wybierać ze świadomością, co tak naprawdę jest nam gwarantowane i w jakich okolicznościach. To pozwoli uniknąć przykrych rozczarowań i pretensji do drugiej strony umowy.

Jedynie 16% Polaków dokładnie czyta umowy przed ich ich podpisaniem - wynika z badania GfK Polonia. W praktyce wciąż wiele umów jest zawieranych w pośpiechu, bez spokojnego zastanowienia się i zapoznania z treścią dokumentacji. To najczęściej kończy się roszczeniami ze strony ubezpieczonego związanymi z wypłatą świadczenia za sytuacje, które nie są w ogóle objęte ochroną.

Najważniejsze kwestie, na które koniecznie należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej, to:

  • Zdarzenia i zakres świadczeń - jest to lista przysługujących świadczeń w ramach zawartej umowy w momencie, gdy wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem.
  • Limity i ograniczenia - wszelkie świadczenia w ramach umowy ubezpieczeniowej są limitowane. Oznacza to, że jeśli górny limit odszkodowania za kradzież bagażu wynosi 1500 złotych, to ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie takie świadczenie, nawet jeśli wartość utraconego mienia była dużo większa. Generalnie warto wybierać ubezpieczenia na wyższe kwoty. To daje większe bezpieczeństwo i pewność, że całkowite koszty danego zdarzenia pokryje ubezpieczyciel.
  • Wyłączenia - to opis wszystkich zdarzeń i wariantów, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona. Jeśli ubezpieczenie obejmuje jedynie kradzież bagażu, a nasza walizka zostanie przez pomyłkę wysłana do innego miejsca przez linie lotnicze, ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania.

Czytanie umów i wszelkich załączników do nich jest podstawą świadomego korzystania z przysługujących nam praw i możliwości. Działanie to daje nam także podstawową wiedzę o danym produkcie ubezpieczeniowym i możliwość porównania go z produktami konkurencyjnymi.

Ekspert Comperia.pl