Kto może odliczyć VAT z leasingu?

2014-11-07 10:49:47

Leasing, jako alternatywne źródło finansowania prowadzonej przez przedsiębiorców firmy, staje się coraz popularniejszą formą pozyskiwania dodatkowych środków. Tym bardziej, że wykup samochodu w wielu przypadkach pozwala na odliczenie podatku VAT.

Co prawda w Polsce funkcjonują dwa rodzaje leasingów, jednak tylko jeden z nich umożliwia leasingobiorcy na skorzystanie z odliczenia VAT po wykupie leasingowanego przedmiotu. Mowa tu o leasingu operacyjnym. W myśl zasady funkcjonowania tego rodzaju umów, przedmiot będący obiektem finansowania jest składnikiem majątku leasingodawcy. Leasingobiorca z kolei ma prawo do odliczenia rat wypływających z zobowiązania. Ten rodzaj finansowania działalności firmy jest o tyle korzystny dla osoby prowadzącej firmę, że pozwala jej nie tylko po pierwsze dokonywać odpisów rat, ale jednocześnie umożliwia również skorzystanie z odliczenia VAT-u przy wykupie dotąd leasingowanego przedmiotu, np. auta. Oczywiście nie jest to cała wartość przedmiotu, lecz jego procentowa wielkość. Jaka?

Odliczenia VAT a wykup auta

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca dokonujący wykupu auta może również skorzystać z odliczenia VAT-u. Zgodnie z zapisami, przysługuje mu odliczenie:

- 60% podatku VAT w przypadku samochodu osobowego, lecz nie może to być kwota większa niż 6000 zł,

- 100% podatku VAT w przypadku samochodów ciężarowych.

Podobnego zdania jest również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który wydał indywidualną interpretację z 13 września 2011r. (sygn. IBPP2/443-709/11/Abu).

Wykup do celów prywatnych a odliczenie VAT

W sytuacji, kiedy wykupywany przez nas samochód będzie nam służył do celów prywatnych niestety nie przysługuje nam prawo odliczenia VAT-u. Ma to miejsce jedynie w przypadku wykupu auta, które będzie służyło nam w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Przepisy ustawy dopuszczają również sytuację, kiedy wykupione auto będzie wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak również w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Można odliczyć pełną kwotę VAT, w przypadku kiedy:

  • prowadzona przez podatnika działalność opiera się na odsprzedaży leasingowanych aut,

  • wykupywane auta będą przez okres co najmniej sześciu miesięcy odpłatnie użyczane ma zasadzie leasingu, dzierżawy czy umowy najmu.

Postawy prawne:

  • art. 86a ust. 1-10 ustawy o podatku od towarów i usług,

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 września 2011r. sygn. IBPP2/443-709/11/Abu

 

Marzena Kazbieruk