Uważaj na zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

2014-09-09 13:01:57

Prowadzenie firmy wiąże się w koniecznością ponoszenia różnorakich ryzyk, w tym takich, które wynikają z zastosowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych w firmie. Co bardziej przezorni przedsiębiorcy starają się maksymalnie ograniczyć ryzyko, wykupując odpowiednie polisy ubezpieczeniowe. Warto jednak mieć na uwadze, że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego niekoniecznie musi odpowiadać naszym oczekiwaniom.

Aktualnie większość towarzystw ubezpieczeniowych, posiadających w swojej ofercie rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, oferuje swoim klientom biznesowym także ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wykorzystywanego w firmie. Gdy podstawowa działalność przedsiębiorstwa nie wiąże się z wykorzystaniem komputerów oraz innych urządzeń elektronicznych, wówczas takie ubezpieczenie nie jest niezbędne.

Istnieje jednak wiele firm, których byt jest uzależniony od stabilnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, serwery oraz urządzenia mobilne wykorzystywane przez pracowników terenowych. W takich sytuacjach wykupienie polisy ubezpieczającej sprzęt elektroniczny może okazać się przejawem zdrowego rozsądku.

Co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego?

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zabezpiecza sprzęt stacjonarny oraz mobilny od zdarzeń losowych, w skutek których mógł ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, a także od strat poniesionych w wyniku konieczności zastosowania rozwiązań prowizorycznych. Warto jednak dokładnie przestudiować ogólne warunki ubezpieczenia, ponieważ każdy ubezpieczyciel w ramach tego dokumentu wyszczególnił listę zdarzeń losowych, które nie obligują firmy ubezpieczeniowej do wypłacenia odszkodowania. Może się wówczas okazać, że jesteśmy ubezpieczeni od zdarzeń, których ryzyko wystąpienia jest marginalne.

Co obejmuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

  • Sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny.
  • Nośniki danych.
  • Zwiększone koszty działalności będące wynikiem poniesionych szkód objętych polisą ubezpieczeniową.

Często spoty reklamowe oraz broszury informacyjne firm ubezpieczeniowych zapewniają, że ten typ ubezpieczenia jest polisą typu all risk, to niejednokrotnie okazuje się, że ogólne warunki ubezpieczenia wykluczają liczną grupę ryzyk. Dlatego jak w przypadku każdej polisy należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, choć w przypadku takiej polisy może okazać się to jeszcze bardziej zasadne działanie.

Emilia Kasińska