Kredyt gotówkowy zabezpieczony lepszy od niezabezpieczonego?

2014-09-04 15:36:56

Nie każdy bank wymaga zabezpieczenia spłaty kredytów gotówkowych, niemniej jest ono mile widziane. Służy zabezpieczeniu interesów banku, któremu zależy na tym, by mieć pewność, że pożyczone kredytobiorcy pieniądze do niego wrócą - oczywiście z nawiązką.

Kredyty gotówkowe mają dosyć prostą konstrukcję. Są udzielane na dowolny cel, mają relatywnie wysokie oprocentowanie (choć nie tak wysokie jak pożyczki gotówkowe) i są dostępne w zasadzie od ręki. Ogół procesów gospodarczych oraz zmian w zakresie finansowania banków spowodował, że instytucje finansowe coraz częściej zabezpieczają pożyczany kapitał. Kluczowym powodem takiego stanu rzeczy jest wysoki odsetek niespłacalności zadłużeń w terminie. Czy zatem różni się kredyt zabezpieczony od niezabezpieczonego?

Warto poruszyć kwestię tego, jakie mamy do wyboru zabezpieczenia spłaty kredytów w bankach. Jednym z nich jest skorzystanie z ubezpieczenia. Jest to przeważnie ubezpieczenia na wypadek utraty pracy lub NNW. Obowiązuje ono rok, chyba że klient chciałby rozszerzyć jego trwanie na dłuższy czas, albo jest wykupowane na cały okres kredytowania, poprzez wpłacenie składki jednorazowo z góry - najczęściej poprzez odjęcie jej od kwoty kredytu brutto.

Innym zabezpieczeniem jest ustanowienie poręczyciela. Jest to osoba, która zobowiązuje się do tego, że w razie braku spłaty długu przez kredytobiorcę będzie terminowo regulowała zadłużenie. Taka osoba musi spełnić bankowe wymagania, czyli przedstawić dokumenty potwierdzające dochód. Niewiele banków obliguje klientów do tego zabezpieczenia, jednakże w lwiej części przypadków banki wymagają poręczycieli w przypadku młodego lub wręcz przeciwnie - zbyt zaawansowanego wieku kredytobiorcy.

Kredyt gotówkowy niezabezpieczony, czyli pozbawiony ubezpieczenia lub poręczycielstwa, może wydawać się tańszy. Niestety w praktyce wygląda może przedstawiać się to zgoła inaczej. Kredyt bez ubezpieczenia ma często automatycznie wyższe oprocentowanie, co niestety winduje jego cenę. Z kolei samo ubezpieczenie dzieli się na kilka rodzajów. Najbardziej obszerne polisy ubezpieczeniowe są najdroższe. Jednakże wówczas mamy pewność, że gdybyśmy w przyszłości byli np. niezdolni do pracy, to nie musimy spłacać zobowiązania (choć zwykle tylko przez określony czas). Można zatem wysnuć wniosek, że bardziej opłaca się kredyt ubezpieczony, gdyż jego cena jest porównywalna do tego bez polisy, a jesteśmy dodatkowo chronieni przed problemami w spłacie zobowiązania względem banku.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam