Co z zaległymi kredytami po upadłości firmy?

2014-08-19 20:37:27

Wiele przedsiębiorstw nie wytrzymuje konkurencji na rynku lub skutków kryzysu i ogłasza upadłość. Co dzieje się z zaległymi kredytami po ogłoszeniu upadłości firmy?

Jeżeli firma nie potrafi wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych względem wierzycieli, ogłasza upadłość. Czy bankructwo zwalnia firmę ze zobowiązań finansowych? O ogłoszeniu upadłości firmy decyduje sąd. To on podejmuje decyzję, czy ogłoszenie upadłości firmy jest zasadne. Firma przed podjęciem takiej decyzji powinna zapoznać się z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze. Kiedy sąd nie może ogłosić upadłości firmy? Nie może, jeżeli zobowiązania nie przekraczają 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa, a opóźnienia w płatnościach nie przekraczają trzech miesięcy. Podstawowym zadaniem upadłości jest egzekucja, której celem jest spłata jak największej części długu lub wszystkich wierzycieli. 

Sprawdź też: Opisujemy tryb postępowania upadłościowego

Po ogłoszeniu upadłości firmy regulowane są należności związane z procesem postępowania upadłościowego, w dalszej kolejności zobowiązania wynikające z tytułu składek na ZUS, podatków, kosztów egzekucyjnych oraz innych zobowiązań finansowych. Długi zabezpieczone hipoteką lub też zabezpieczone w innej formie spłacane są z tzw. masy upadłościowej, czyli zostają uzyskane ze sprzedaży majątku firmy. Przed uiszczeniem takich długów regulowane są należności wynikające ze stosunku pracy załogi oraz upadającego przedsiębiorstwa.

Z chwilą otrzymania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości firmy bank może zgłosić wierzytelności do masy upadłościowej w celu odzyskania pieniędzy pożyczonych firmie w postaci kredytów, które nie zostały spłacone. Właściciel nie powinien liczyć na to, że nie będzie musiał spłacać zaległych kredytów bankowych. Wszelkie decyzje w tej sprawie podejmuje syndyk masy upadłościowej. Może się zdarzyć, że wierzytelności banku czy też banków nie zostaną zaspokojone z masy upadłościowej; wtedy bank ma prawo wszcząć postępowanie komornicze.

Sprawdź też: Krajowy Rejestr Długów na wiosnę pomaga przedsiębiorcom odzyskać pieniądze

Nadal wiele firm nie radzi sobie ze spłatą wierzycieli i nie potrafi funkcjonować na rynku, a zadłużenia trzeba spłacać. Trudno zatem dziwić się bankom, że tak niechętnie pożyczają pieniądze firmom, nawet teraz, kiedy kryzys mija i gospodarka zaczyna się podnosić. 

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam