Faktoring skutecznym lekiem na kryzys

2014-08-28 18:24:31

Wielu ekspertów poszukuje lekarstwa na kryzys. Czy faktoring może być swoistym antidotum kryzysowym dla firm?

Do znalezienia skutecznego lekarstwa na chorobę, potrzebne jest najpierw badanie, co ją wywołuje. Okoliczności powstania kryzysu opisano już w wielu książkach i rozprawach naukowych, więc trudno jednoznacznie wskazać jego genezę. O rozmiarach kryzysu świadczyć może liczba upadłości przedsiębiorstw w danym okresie - ilość upadłości w Polsce w pierwszej połowie 2014 roku spadła o ponad 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2013 roku, ale porównując te dane z 2008 rokiem, ich liczba jest nadal bardzo wysoka.

Zatory płatnicze

Zatory płatnicze to jedna z wielu przyczyn tarapatów finansowych, z którymi borykają się przedsiębiorcy. Analizy pokazują, że utrata płynności finansowej wskutek nieterminowych spłat wierzytelności przez dłużników, ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania wielu podmiotów gospodarczych. Jak widać mamy do czynienia z rodzajem „błędnego koła”: "Nie płacimy, bo nam nie płacą". Przedsiębiorcy często mają zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów, nierzetelność spłat automatycznie odnotowywana jest w BIK-u, co dość skutecznie zamyka drogę do dodatkowych narzędzi dofinansowania biznesu.

Faktoring pomoże

Korzystając z faktoringu można uniknąć problemów z nieterminową płatnością przez dłużników. Usługa ta jest w stanie wyeliminować większość wyżej wymienionych przyczyn utraty płynności finansowej. Firma faktoringowa (faktor) gwarantuje bowiem spłatę wszystkich wierzytelności na długo przed terminem, a to daje możliwość wcześniejszego dostępu do środków. Faktor może także przejąć całe ryzyko niewypłacalności naszych dłużników. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że nie każda firma faktoringowa na to przystanie, a im większe ryzyko przejmie faktor, tym droższe będą jego usługi.

Zalet płynących z korzystania z faktoringu jest dużo więcej. Rzetelność w spłacaniu swoich zobowiązań może owocować uzyskaniem lepszych warunków u kontrahentów, wydłużenie terminów odbiorcom, wpłynie na wzrost obrotów, łatwiej będzie można zdobyć dofinansowanie na rozwój firmy, a wszystko to wyraźnie poprawi pozycję firmy na rynku. Wszystkie te czynniki sprawiają, że z roku na rok odnotowuje się znaczący wzrost obrotów faktoringowych na polskim rynku.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam