Faktoring dla firm - pieniądze dostępne niemal od ręki

2014-09-05 09:26:00

Masz w firmie problemy z płynnością finansową? Zainteresuj się faktoringiem. 

Faktoring dla firm jest bardzo wygodną formą finansowania bieżącej działalności. Dzięki niemu przedsiębiorca może zamienić nawet niewielką wierzytelność na gotówkę. Ta bardzo wygodna usługa bankowa jest wręcz idealna dla wszystkich tych, którzy prowadzą niewielką działalność gospodarczą. W obecnym czasie są oni bowiem narażeni podwójnie na utratę płynności finansowej. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek dużej konkurencji na rynku, która wymusza na małych firmach dostosowanie warunków umów, a co za tym idzie, wydłużenie terminów płatności faktur dla swoich kontrahentów.

Aby być bardziej konkurencyjni, mikroprzedsiębiorcy muszą się godzić na wydłużenie terminu kredytów kupieckich, nawet dużych firm, które są ich wierzycielami. Nawet kiedy właścicieli małych firm na to nie stać, muszą się godzić na takie warunki, aby móc istnieć i funkcjonować na polskim i międzynarodowym rynku. To wszystko jednak może powodować utratę płynności finansowej, co jest bardzo groźne dla małych przedsiębiorstw.

Usługi takie jak faktoring są wybawieniem dla małych i średnich firm, gdyż pozwalają utrzymać płynność finansową, a co za tym idzie, również prestiż i poważanie wobec innych przedsiębiorców.

Pytanie zatem brzmi: czym jest faktoring? Otóż jest to usługa polegająca na wykupieniu wierzytelności przedsiębiorcy, dzięki czemu zyskuje on szybko dostęp do niezbędnej mu gotówki, niedługo po wystawieniu faktury za usługi lub sprzedany towar.

Warto podkreślić, że faktoring może być niezastąpionym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw, które nie mają szans na otrzymanie kredytu bankowego. Usługi faktoringu świadczą nie tylko wyspecjalizowane w tym firmy, lecz również coraz częściej i same banki. Często jednak, aby skorzystać z tej formy finansowania działalności gospodarczej, firma musi osiągać wysokie roczne dochody.

Warte podkreślenia jest to, że dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorca może otrzymać gotówkę nawet w niespełna pół godziny. Taką wręcz błyskawiczną obsługę deklaruje Idea Bank, zapewniający dostęp do gotówki dla przedsiębiorcy, który przedłoży wszystkie wymagane dokumenty. Inne banki deklarują obsługę w granicach od godziny do jednej doby od potwierdzenia wierzytelności. 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam