Kiedy NIE dla faktoringu?

2014-09-02 13:24:21

Jednym ze sposobów na udrożnienie zatorów płatniczych w firmie jest skorzystanie z finansowania pomostowego do czasu otrzymania płatności od kontrahenta. Jednym z rozwiązań jest faktoring, warto jednak pamiętać, że nie każda firma i nie w każdych okolicznościach będzie mogła skorzystać z tej formy pomocy finansowej.

Faktoring przez wielu jest przedstawiany jako alternatywa dla kredytu obrotowego, jednak obie formy pozyskiwania kapitału na bieżącą działalność trudno porównywać ze względu na dodatkowe usługi, jakie zazwyczaj towarzyszą umowie faktoringu. Faktor, czyli firma faktoringowa, oprócz finansowania oferuje także usługi wywiadu gospodarczego oraz windykacji, w niektórych ofertach można również spotkać się z przejęciem ryzyka przez faktora. Sama definicja faktoringu mówi, że aby usługę można było nazwać faktoringiem, oprócz finansowania musi wystąpić także dodatkowy element, jak na przykład windykacja.

Kiedy firma nie skorzysta z faktoringu?

Firmy faktoringowe decydują się zazwyczaj na współpracę z firmami, które posiadają stabilny portfel sprawdzonych kontrahentów, dzięki czemu faktor ponosi mniejsze ryzyko. Zdecydowanie trudniej będzie nam znaleźć firmę faktoringową, jeśli dokonujemy pojedynczych transakcji z wieloma klientami.

Również nie wszystkie branże będą interesowały firmę faktoringową, ponieważ w niektórych sektorach gospodarki trudno o otrzymanie płatności w terminie. Pewne niedogodności na drodze do znalezienia firmy faktoringowej mogą mieć firmy z sektora budowlanego oraz transportowego.

Czy klient może nie wyrazić zgody na udział faktora w transakcji?

Standardowo każda wierzytelność cywilnoprawna może podlegać obrotowi z wyjątkiem sytuacji, kiedy nasz kontrahent zastrzeże w umowie, że nie zgadza się na dokonywanie cesji wierzytelności. Takie praktyki stosują najczęściej duże sieci detaliczne, takie jak na przykład dyskonty spożywcze.

Opłacalność faktoringu

Faktoring może być również niemożliwy do zastosowania wówczas, gdy firma działa w branży, w której obowiązują bardzo niskie, kilkuprocentowe marże na produkty lub usługi. Wówczas opłata na rzecz faktora mogłaby doprowadzić do ujemnej rentowności biznesu faktoranta.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam