Faktoring a windykacja

2014-09-22 08:10:55

Bez wątpienia faktoring może być narzędziem poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa, zapewne dlatego staje się coraz bardziej popularny.

Windykacja to zwykle ostateczna forma odzyskiwania należności. Wiadomo, że najczęściej jest to proces długotrwały, skomplikowany i trudny, zarówno dla dłużnika, jak i samego wierzyciela. Warto wtedy skorzystać z faktoringu.

Faktoring – co to jest?

Faktoring jest to forma działalności finansowej, polegająca na wykupie od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności, z tytułu sprzedaży towarów lub usług do innych przedsiębiorstw, przez wyspecjalizowaną firmę (faktora). Korzystając z faktoringu, można oczekiwać od firmy faktoringowej, która przejmuje formalności związane z rozliczeniami dłużników, przedterminowych wpłat za sprzedane towary lub usługi.

Rodzaje faktoringu

Form faktoringu jest kilka, ale główne związane są z ryzykiem, terminem zawiadomienia dłużnika lub terminem otrzymania zapłaty. W każdym rodzaju rozróżnia się jeszcze kilka kategorii zależnych od innych czynników, na przykład wykupowanie wierzytelności wraz z pełnym ryzykiem potencjalnej niewypłacalności dłużnika lub wykupywanie długu tylko z określonym limitem niespłacalnych zobowiązań, a także wykup należności bez ponoszenia ryzyka niewypłacalności dłużnika.

Zalety i wady faktoringu

Zapewne największym atutem faktoringu jest wyraźne poprawienie płynności finansowej faktoranta, a tym samym wcześniejszego i bardziej elastycznego dostępu do środków. Ponadto taka forma daje możliwość wydłużenia terminów płatności kontrahentom oraz zwiększenia obrotów. Wszystkie te czynniki znacząco wpływają na pozycję i wizerunek firmy na rynku. Mimo tak wielu zalet można znaleźć kilka mankamentów takiej formy. Wiele firm faktoringowych współpracuje tylko z dużymi podmiotami o wysokim progu obrotów. Trzeba się również liczyć z dość skomplikowanymi formalnościami i znaczną zmianą sposobu rozliczeń z kontrahentami. Ponadto koszty faktoringu mogą znacznie przewyższyć wysokość kredytu. Decyzję o wykorzystaniu faktoringu należy zatem dogłębnie przeanalizować, a ewentualną współpracę podjąć tylko ze sprawdzoną i renomowaną firmą faktoringową.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam