Obliczamy koszt faktoringu

2014-08-21 10:50:45

Faktoring niewątpliwie ma wiele zalet, warto jednak sprawdzić, z jakimi kosztami można się spotkać w przypadku skorzystania z tej usługi finansowej.

W ostatnim czasie notuje się zwiększone zainteresowanie produktem finansowym, jakim jest faktoring. Coraz łatwiejsza dostępność tego produktu i mnogość ofert pozwoliła przysporzyć mu popularności także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z uwagi na dość sporą złożoność tej usługi, warto dobrze przyjrzeć się jej faktycznym kosztom, które wahają się na poziomie od 5 do 15 proc. wartości długów przejętych przez faktora.

Prowizja faktoringowa i przygotowawcza

Prowizja faktoringowa to główna opłata pobierana przez faktora. Wpływ na jej wysokość ma przede wszystkim wysokość deklarowanego zadłużenia przejętego przez firmę faktoringową. Faktor może również doliczyć prowizję za samo przygotowanie umowy i wstępną analizę firmy oraz jej dłużników (prowizja przygotowawcza).

Odsetki

Na wysokość odsetek w faktoringu ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim rodzaj faktoringu i ryzyko niewypłacalności jakie przejmuje faktor, wysokość przejętych wierzytelności oraz okres finansowania. Trzeba pamiętać, że występują różne formy naliczania odsetek – duża część firm faktoringowych, przeważnie banków, pobiera odsetki z góry.

Prowizja del credere

Prowizja del credere jest pobierana przy przejmowaniu długów wraz z pełnym ryzykiem niespłacalności. Podobnie jak odsetki zależna jest przede wszystkim od stopnia tego ryzyka, wysokości przejętych długów i terminu spłat, kondycji finansowej firmy, a nawet branży w której działa. Wysokość prowizji del credere może osiągać nawet 1,5 proc. wartości wierzytelności.

Dodatkowe opłaty

Większość faktorów oferuje całą paletę usług dodatkowych, jak na przykład administrowanie i monitorowanie należności lub dodatkowe rozliczenia. Często pobierają za to dodatkowe opłaty w postaci marży kwotowej albo procentowej.

Na większość kosztów ma wpływ wysokość limitu finansowania przez faktora. Trzeba bardzo skrupulatnie przeanalizować finanse firmy, żeby precyzyjnie dopasować ten limit do jej potrzeb. Zarówno wszystkie wymienione opłaty, jak i większość pozostałych warunków faktoringu można indywidualnie negocjować.

Marzena Kazbieruk