Kiedy przedmiot umowy leasingowej staje się własnością leasingobiorcy?

2014-08-22 16:21:41

Czasem leasingobiorcy chcą, by po zakończeniu umowy leasingowej przedmiot leasingu stał się ich własnością. Kiedy i na jakich zasadach jest to możliwe?

To, kiedy przedmiot umowy leasingowej przejdzie na własność leasingobiorcy, zależy od umowy, jaką podpisują przedsiębiorcy. Jeżeli mają zamiar wykupić przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy, powinni wybrać taką opcję przed jej podpisaniem. W umowach leasingowych często znajduje się klauzula, zgodnie z którą istnieje możliwość wykupu danego przedmiotu przez leasingobiorcę bez względu na rodzaj leasingu. Przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że niezależnie od tego, czy zdecydują się na leasing operacyjny, czy finansowy, umowy leasingowe zawierają cechy obu leasingów. Przy leasingu operacyjnym nie przewiduje się wykupu przedmiotu będącego w leasingu, przy finansowym taka możliwość jest przewidziana. Jeżeli cena przedmiotu będącego w leasingu uzależniona jest od odpisów amortyzacyjnych, które poniósł leasingodawca, i jeżeli koszty te pokryły wartość samochodu, leasingobiorca nabędzie go za tzw. złotówkę.

Przy wyborze odpowiedniego rodzaju leasingu istnieje nie tylko możliwość wykupu przedmiotu będącego w leasingu – jest to nawet obowiązek leasingobiorcy. Tak właśnie wygląda umowa leasingu finansowego, w przypadku której po zakończeniu okresu leasingu przedmiot przechodzi na własność korzystającego. Może on nadal z niego korzystać lub po prostu go odsprzedać. Przy leasingu operacyjnym korzystający nie musi odkupywać przedmiotu będącego w leasingu, ale może to zrobić – na konkretnych warunkach umowy. Może też po wygaśnięciu umowy wymienić go na nowy: na nowych warunkach i po podpisaniu kolejnej umowy leasingowej.

W leasingu nie tylko chodzi o to, czy przedmiot umowy leasingowej przejdzie na własność leasingobiorcy czy też nie. Istnieją ważniejsze sprawy, takie jak chociażby wybór rodzaju leasingu, koszt całkowity oraz warunki, na jakich leasingobiorca podpisuje umowę. Ponadto to przedsiębiorca decyduje się na konkretny rodzaj leasingu. Niekoniecznie musi to być leasing operacyjny, ten najczęściej wybierany przez przedsiębiorców. Pamiętać należy, że wybór leasingu zależy od specyfiki działalności firmy oraz tego, jaki środek trwały jest przedmiotem leasingu.

Poza korzyściami natury podatkowej jedną z głównych zalet leasingu są stosunkowo proste procedury oraz wyższa dostępność tego rodzaju finansowania przedsiębiorstw. Niestety dla firm banki nadal dość niechętnie kredytują ich działalność. Poza tym po co firma ma inwestować środki własne, jeżeli poza opłatami inwestuje tylko pieniądze w raty leasingowe? Jeżeli przedsiębiorstwu brakuje środków na zakup pewnych przedmiotów niezbędnych do działalności, a nie chce się obciążać kredytami, najlepiej jak sięgnie po leasing.

Renata Grochowska