Nieruchomość też można leasingować

2014-09-02 10:14:38

Choć leasing kojarzy się głównie z różnego rodzaju pojazdami, to może być on też formą finansowania innych aktywów trwałych – w tym nieruchomości.

Leasing nieruchomości nie jest szczególnie popularny na polskim rynku finansowym, jednak oczywiście jest też jedną z bardzo interesujących opcji pozwalających na korzystne nabycie nieruchomości lub wykorzystanie już posiadanego budynku. Jak to wygląda w praktyce?

Leasingiem nieruchomości specjalizują się głównie największe firmy leasingowe działające na polskim rynku. Wynika to z faktu, iż tego typu transakcje opiewają na zdecydowanie wyższe kwoty niż nabywanie samochodów lub innego typu pojazdów. Poza tym sam okres leasingowania nieruchomości może być zdecydowanie dłuższy niż w przypadku innych środków trwałych, a czas kilkunastu lat nie powinien nikogo dziwić. Ważne jest również to, jakie nieruchomości mogą stać się przedmiotem leasingu. Tutaj wybór jest jednak dość szeroki i obejmuje wszystkie rodzaje nieruchomości komercyjnych, lokale użytkowe czy samodzielne budynki, pod warunkiem, że nie są to nieruchomości mieszkaniowe.

Podobnie jak w przypadku innych przedmiotów leasingu, tak również nieruchomości mogą podlegać zasadom leasingu finansowego lub operacyjnego. Wybór jednej z nich wiąże się z określonymi korzyściami podatkowymi, znanymi z innych rodzajów umów leasingowych. Godna uwagi jest też forma leasingu zwrotnego, który umożliwia sprzedaż własnej nieruchomości firmie leasingowej z jednoczesnym podpisaniem umowy o dalszym korzystaniu z danego obiektu. W ten sposób jednorazowo uwalniamy kapitał zamrożony w nieruchomości i spłacamy tylko miesięczne raty w zdecydowanie mniejszej wysokości. Pozawala to na przeprowadzenia kosztownych inwestycji bez ponoszenia wysokich kosztów kredytów.

Warto zwrócić też uwagę na fakt, że poza posiadaniem odpowiednich dokumentów, firma ubiegająca się o nabycie nieruchomości poprzez leasing musi wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową. Warunki stawiane przez leasingobiorcami są jednak zdecydowanie bardziej przystępne, choćby z tego względu, że przedmiot leasingu znajduje się w posiadaniu firmy leasingowej i ewentualne dochodzenie swoich praw w sporze o niespłacanie należności jest zdecydowanie łatwiejsze do przeprowadzenia.

Renata Grochowska