Firma leasingowa bankrutuje. Co dalej z umowami?

2014-08-26 08:49:00

Leasing to bardzo korzystna forma finansowania zewnętrznego firm. Co jednak dzieje się z umowami, gdy firma leasingowa bankrutuje?

Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po leasing, ponieważ przekonali się, że jest to korzystna forma finansowania zewnętrznego firm. Lepiej wziąć w leasing samochód czy halę produkcyjną niż kredyty na ich zakup bądź budowę. Po co angażować środki własne, jeżeli można wynająć wymienione produkty i korzystać z nich, płacąc tylko opłaty wstępne i raty miesięczne? Leasing korzystniejszy jest również ze względów podatkowych, co jest bardzo istotne dla firm. Różne są jednak sytuacje w funkcjonowaniu firm leasingowych. Może zdarzyć się, że firma taka zbankrutuje. Co wówczas z umowami leasingowymi? Przedsiębiorcy boją się tego, ponieważ nie wiedzą, jak dalej postępować.

W razie ogłoszenia upadłości firmy leasingowej umowy leasingowe nie wygasają ani nie ulegają zmianie. Co zatem się z nimi dzieje? W przypadku bankructwa umowy leasingowe wcześniej podpisane mogą być odsprzedane innemu podmiotowi czy też innym podmiotom, ale – jak to zostało zapisane – razem z obowiązującą i niezmienną umową leasingu. Przedsiębiorca, który podpisał umowę leasingową, obowiązany jest nadal spłacać raty zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Teoretycznie i zgodnie z prawem o upadłości syndyk może wypowiedzieć umowę leasingową, ale wówczas leasingobiorca może z tego tytułu zgłosić swoje roszczenia do masy upadłościowej, co nie leży w interesie syndyka. Wówczas nie tylko straciłby pieniądze wynikające z podpisanej wcześniej przez klienta umowy, ale też o swoje pieniądze mogliby się upomnieć leasingobiorcy. Najczęściej leasingobiorca spłaca dalej swoje zobowiązania i korzysta z przedmiotu będącego w leasingu. Z pewnością jednak syndyka masy upadłościowej dążyć będzie do wykupu przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu. Wypowiedzenie umowy leasingowej nie leży w interesie syndyka. Każdy, kto stara się o jakikolwiek leasing, powinien mieć świadomość, że również firmy leasingowi bankrutują. Powinien też wiedzieć, co w takim przypadku należy zrobić.

Emilia Kasińska