Wymagania dla firm wnioskujących o leasing

2014-08-27 13:07:24

Chcesz skorzystać z leasingu? Pamiętaj o potrzebnych dokumentach. Formalności w przypadku firm bywają skomplikowane.

Leasing jest coraz popularniejszą formą finansowania wykorzystywaną przez przedsiębiorców – dowodzą tego opublikowane właśnie dane dotyczące kondycji branży leasingowej z pierwszym półroczu bieżącego roku. Żeby skorzystać z bogatej oferty leasingodawców będziemy musieli jednak przygotować kilka niezbędnych dokumentów.

Uproszczone procedury

Dość duża liczba firm leasingowych stosuje procedury uproszczone, ale głównie w przypadku finansowania zakupu samochodu. Dotyczy to przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które w przypadku do podpisania umowy leasingowej na zakup auta potrzebować będą jedynie dokumentów rejestrowych firmy oraz dokonania odpowiedniej opłaty wstępnej.

Dokumenty a forma prowadzonej działalności

Jeśli nie uda nam się skorzystać uproszczonych procedur przy wnioskowaniu o leasing, będziemy musieli przygotować większą ilość różnych dokumentów, w zależności od formy prowadzonej przez nas działalności. Różne firmy leasingowe mogą wymagać nieco innych dokumentów, ale najczęściej schemat jest podobny, bądź wręcz taki sam. Jakikolwiek rodzaj działalności prowadzimy, musimy przygotować: NIP, REGON oraz dokumenty rejestrowe naszej firmy, czyli albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo jeśli reprezentujemy spółkę - aktualny wypis z RHB lub KRS, a przypadku spółdzielni - odpis z rejestru spółdzielni wraz ze statutem.

W większości wypadków firma leasingowa zażąda aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami z miejscowego urzędu skarbowego oraz deklaracje podatku dochodowego za ostatni rok rozliczeniowy i ostatni miesiąc. Osoba fizyczna prowadząca działalność musi okazać swój dowód osobisty, w przypadku spółdzielni - dowody osobiste reprezentantów spółdzielni, a spółki przedstawiają dowody osobiste wszystkich wspólników lub przedstawicieli. Trzeba pamiętać, że jeśli umowę leasingową podpisuje spółka kapitałowa, znaczenie ma także wartość leasingowanych przedmiotów. W przypadku przekroczenia wartości udziałów leasingodawca upomni się o dodatkowe poręczenia osobiste udziałowców lub dodatkową notarialną zgodę zarządu spółki na podpisanie umowy leasingowej o konkretnej wartości finansowej.

Oferty dla specjalistów

Zwróćmy uwagę, że większość firm leasingowych ma przygotowane specjalne oferty oraz procedury dla przedstawicieli części zawodów – takie osoby muszą także dysponować dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień zawodowych.

Tomasz Słupczyński