MdM a ubezpieczenie pomostowe

2014-09-01 14:01:49

Ubezpieczenie pomostowe jest nieodłącznym elementem umowy kredytowej, a funkcjonuje do momentu ustanowienia wymaganego przez bank zabezpieczenia spłaty długu. Szans na ominięcie tego kosztu nie daje nawet MdM.

Mieszkanie dla Młodych jest szansą dla wielu osób na pozyskanie kredytu z dopłatami rządowymi oraz na zakup mieszkania. Niestety, nie wszyscy spełniają kryteria tego programu, zatem nie wszyscy mogą skorzystać z dopłat. Program w swych założeniach jest kontynuacją wcześniej działającego programu rządowego o nazwie Rodzina na Swoim, chociaż w przypadku MdM-u pomoc finansowa jest zdecydowanie mniejsza. Również zasady jej przyznawania są nieco zmienione.

Program MdM nie obejmuje zakupu mieszkań z rynku wtórnego, który stanowi bardzo ważny rynek dla osób niemających własnych oszczędności. Ograniczenie pola manewru kredytobiorcom do rynku pierwotnego oznacza spore wsparcie dla deweloperów, ale to już inna kwestia. Ważne, że taki program w ogóle istnieje, a wiele młodych osób czy rodzin może z niego skorzystać. Przy staraniach o kredyty hipoteczne pamiętać należy o ubezpieczeniu pomostowym. Czy będzie ono występowało także przy kredytach zaciąganych w ramach MdM-u?

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis hipoteki do księgi wieczystej. Zanim bank zostanie wpisany jako wierzyciel hipoteczny, może minąć nawet kilka miesięcy. Bank nie może tyle czekać i wypłacając gotówkę (zanim zostanie ustanowiony wpis do księgi), musi się jakoś zabezpieczyć. Żąda wówczas wykupienia ubezpieczenia pomostowego. Ubezpieczenie pomostowe zawierane jest pomiędzy bankiem oraz firmą ubezpieczeniową, ale płaci za nie kredytobiorca. Koszt takiego ubezpieczenia doliczany jest zazwyczaj do raty kredytu. Kredytobiorca powinien płacić ubezpieczenie aż do momentu uzyskania przez bank wpisu do hipoteki nieruchomości, będącej zabezpieczeniem spłaty długu. Jak się okazuje, jest z tym różnie. Czasami bank „zapomina” o nienaliczaniu składki ubezpieczenia do raty kredytu. Kredytobiorcy powinni pamiętać, by to sprawdzić. A jak sytuacja z ubezpieczeniem pomostowym wygląda przy kredytach w ramach programu Mieszkanie dla Młodych?

Należy pamiętać, że kredyty z dopłatami rządowymi w ramach programu Mieszkanie dla Młodych funkcjonują według zasad takich, jakie obowiązują także przy standardowych kredytach hipotecznych. Przepisy dotyczące jednych i drugich są takie same, niezależnie od tego, czy do kredytu będzie przysługiwała wnioskodawcy dopłata. Nie zmienia się też czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Z pewnością banki zażądają ubezpieczenia pomostowego do chwili, kiedy wpis taki się pojawi. Wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem pomostowym zostaną wliczone do miesięcznych rat kredytu. To na kredytobiorcy spoczywa obowiązek dopilnowania, by wpis hipoteczny do księgi wieczystej nabywanej nieruchomości został jak najszybciej dokonany.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam