Przelew regulowany a przelew SEPA

2014-08-18 15:59:18

Coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę czy prowadzi interesy z kontrahentami zagranicznymi, nic więc dziwnego, że rozwija się też obrót pieniężny z obczyzną. W systemie dewizowym istnieją przelewy regulowane oraz przelewy SEPA – czym się różnią?

Znaczenie przelewów zagranicznych stale rośnie, więc warto poznać zasady, na jakich działają. W obrocie dewizowym przekaz gotówki to transakcja płatnicza, która ma w swoim zakresie polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Na czym polegają wymienione operacje i czym się różnią?

Przelew regulowany jest niczym innym jak poleceniem przelewu lub wpłaty gotówkowej, której dokonuje klient polskiego banku na rachunek innej osoby w innym banku na terenie Unii Europejskiej a także Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Omawiana operacja zachodzi także w sytuacji odwrotnej - jeżeli zleceniodawca jednego z wymienionych krajów wysyła pieniądze na rachunek bankowy klienta polskiego banku. Transakcja tego typu powinna spełniać kilka warunków – przede wszystkim musi być wykonana w europejskiej walucie, a jej wysokość nie powinna przekraczać 50 tys. euro. Ponadto należy sprawdzić, czy numer konta IBAN został wpisany prawidłowo i poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony. Trzeba dopełnić starań, aby wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia interesującej nas transakcji finansowej były wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi. Przelew regulowany wykonywany jest wówczas, gdy nie jest możliwy transfer pieniężny w systemie SEPA.

Przelew SEPA, podobnie jak przelew regulowany, jest realizowany przez instytucje, które działają na terenie państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii oraz Liechtensteinu. Muszą to jednak być banki, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA. Aby dokonać operacji, wymaga się, tak jak przy przelewach regulowanych, spełnienia określonych warunków. Obowiązującą walutą transferu jest euro. W przypadku SEPA występuje opcja kosztowa „SHA”, czyli koszty przelewu dzielone są pomiędzy jego nadawcę i odbiorcę. Ponadto wszystkie dane włącznie z kodem, numerem IBAN, adresem itd. powinny być dokładnie wpisane.

Wykonanie przelewów SEPA oraz regulowanych jest płatne. Tańsze są transfery środków w systemie SEPA - ich cena to często nawet 5 zł, a niektóre banki udostępniają je za darmo. Koszt przelewu regulowany to co najmniej kilkanaście złotych.

Są to najważniejsze informacje na temat przelewu regulowanego oraz przelewu SEPA. O szczegóły najlepiej zapytać w bankach. Przelewy zagraniczne cieszą się coraz większą popularnością i stale udoskonalane są technologie elektroniczne zapewniające bezpieczeństwo takich transakcji finansowych.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam