Poznaj 4 największe zalety leasingu

2014-08-19 08:27:07

Nie ulega wątpliwości, że leasing może okazać się korzystniejszą formą finansowania firm niż kredyty bankowe. Dlatego warto poznać jego 4 największe zalety.

Na rynku pojawiło się wiele rodzajów leasingu, ale najważniejsze z nich to leasing operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny cieszy się większym zainteresowaniem klientów, ponieważ przedmiot leasingu pozostaje na stanie majątkowym firmy leasingowej i to do niej należą odpisy amortyzacyjne. Oprócz tego raty leasingowe, do których dopisywany jest podatek VAT oraz opłaty wstępne, stanowią koszt uzyskania przychodu, co oznacza, że leasingobiorca po wygaśnięciu umowy może wykupić przedmiot leasingu. Natomiast przy leasingu finansowym tylko część odsetkowa raty może być dopisana do kosztów uzyskania przychodu. Poza tym przedmiot leasingu wchodzi do majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a podatek VAT jest płacony w całości przy pierwszej racie leasingowej. Przy leasingu finansowym nie ma możliwości wykupu przedmiotu leasingu, a leasingobiorca staje się jego właścicielem dopiero po wpłaceniu ostatniej raty. Oczywiście jak każda metoda finansowania leasing ma swoje zalety i wady, ale wydaje się, że w tym przypadku zalety znacznie przewyższają wady.

Zaletą leasingu jest to, że przedsiębiorstwo, nie posiadając odpowiedniego kapitału lub zdolności kredytowej wymaganej do kredytu samochodowego, w każdej chwili może wejść w posiadanie potrzebnych mu przedmiotów. Decydując się na leasing, można liczyć na bardzo dużą elastyczność rat, mogą być równe, malejące, a nawet sezonowe. Bardzo ważna jest też tak zwana "tarcza podatkowa", która występuje przy leasingu operacyjnym. Polega to na tym, że do rat miesięcznych dopisuje się podatek VAT i następnie dołącza do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.

Nie należy również zapominać, że dzięki leasingowi zwiększa się płynność finansowa firmy, ponieważ nie angażuje ono własnych środków finansowych na zrealizowanie przedsięwzięć firmy. Duże firmy, korzystając z leasingu samochodowego, nie płacą OC ponieważ całość opłat pokrywają firmy leasingowe. Leasingobiorca ma również prawo obciążyć wszelkimi formalnościami firmę leasingową, dzięki czemu firma może szybciej wejść w posiadanie przedmiotu leasingu.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także leasing konsumencki. Osoby fizyczne mogą sięgnąć po leasing samochodowy, również nie angażując swoich środków finansowych, pokrywając jedynie opłaty wstępne oraz raty leasingowe. Główną wadą leasingu jest ryzyko, że firma leasingowa upadnie, co wiąże się z odebraniem wydanych w leasing przedmiotów, przez co firma może ponieść duże straty. Dlatego należy szukać na rynku wiarygodnych leasingodawców, a przed podjęciem decyzji o wyborze firmy leasingowej, trzeba się dobrze zastanowić.

Renata Grochowska