Kolejny SKOK ma problemy

2015-08-28 14:19:00

W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego doręczyła decyzje o wprowadzeniu zarządu komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Arka" w Dąbrowie Górniczej.

 

Decyzję o ustanowieniu zarządu uzasadniono następująco:

"Aktywa SKOK Arka nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. SKOK Arka posiada ujemne fundusze własne i straty z lat ubiegłych oraz wykazuje bieżące straty z działalności podstawowej, a Kasa Krajowa na obecnym etapie nie podjęła decyzji o udzieleniu SKOK Arka adekwatnej pomocy finansowej."

Marcin Malanowski