Polacy nie chcą się ubezpieczać na wakacjach

2014-08-25 17:16:23

Najnowsze badania pokazują, że coraz mniej Polaków kupuje ubezpieczenie na wakacje podróże. Czy to rozsądne nie korzystać z polis na urlopie?

Grupa Ubezpieczeniowa Europa zleciła instytutowi badawczemu IMAS International przeprowadzenie badania na temat nawyków Polaków dotyczących zakupu ubezpieczeń wakacyjnych. Badanie miało miejsce w czerwcu tego roku i przeprowadzono je na próbie 600 osób metodą telefoniczną. Takie samo badanie zostało przeprowadzone 3 lata temu.

Jak wskazuje ostatni sondaż, ponad 60 proc. Polaków spędziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej 2-tygodniowy urlop poza własną miejscowością. W tej grupie ponad 50 proc. zdecydowało się na wyjazd zagraniczny. Co istotne, większość z nich wyjazd zorganizowało samemu, bez pomocy biur podróży. Najważniejsza informacja płynąca z badania to jednak to, że aż 58 proc. podróżujących za granicę wybrało się tam bez ubezpieczenia turystycznego.

W porównaniu do badania z 2011 roku oznacza to spadek liczby ubezpieczeń turystycznych aż o 17 proc. To wskazuje na to, że Polacy nie wyrażają chęci kupowania takich produktów. Reasumując, w tym roku polisy kupiło 26 proc. wyjeżdżających. Trzy lata temu było to 40 proc. respondentów.

W badaniu zadano pytanie, dlaczego Polacy nie decydują się na kupno takiej polisy. Aż 56 proc. badanych stwierdziło, że ubezpieczenie nie jest im potrzebne, a 15 proc. podkreśliło, że na terenie Unii Europejskiej taka polisa jest zbędna.

Próbując wyjaśnić, dlaczego Polacy nie chcą kupować polis turystycznych, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zagranicznych Grupy Ubezpieczeniowej Europa Mariusz Górski podkreślił, że nie mamy jeszcze pełnej świadomości tego, na jaką ochronę możemy liczyć na terenie Unii Europejskiej. Choć Polacy są objęci Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zapewnia turystom opiekę medyczną, to o tym fakcie wie tylko 53 proc. badanych. Ci, którzy o tym wiedzą, nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że EKUZ nie zapewnia pełnej opieki medycznej. Gwarantuje nam to tylko pomoc do około 80 proc. kosztów leczenia. Co ważne, gwarancja obejmuje jedynie placówki państwowe. Jeśli chodzi o koszty transportu medycznego czy ratownictwa, to trzeba je pokryć z własnej kieszeni.

W świetle tych faktów wniosek jest jeden: EKUZ nie wystarczy, a polisa turystyczna zawsze się przyda, zapewniając dodatkowe zabezpieczenie w nieprzewidzianych sytuacjach.

Renata Grochowska