Czy lokata na lata się opłaca?

2014-07-22 13:42:07

Zakładając lokatę, często stajemy przed dylematem – jaki okres czasu wybrać. Czy długoterminowe depozyty rzeczywiście są opłacalne, czy lepiej postawić na lokaty o dłuższym terminie zapadalności?

Mając na myśli lokaty długoterminowe, mówimy przynajmniej o roku jej obowiązywania. Im jednak dłuższy będzie ten czas, tym inne warunki zostaną przedstawione klientowi. Czy takie postępowanie się opłaca. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony możemy oczywiście liczyć na wyższe oprocentowanie, a co za tym idzie, także na wyższy zysk. Dwa lata i dłużej to szansa na około 4-procentowy zysk w skali roku, a to przy korzystnej kapitalizacji z pewnością będzie lepsze rozwiązanie niż lokaty krótkoterminowe, nawet regularnie odnawiane.

Warto także wziąć pod uwagę sposób naliczania oprocentowania. Obecnie warto zdecydować się na lokaty oparte na stopę WIBOR. W perspektywie najbliższych lat powinien on powoli, jednak systematycznie wzrastać, w związku z czym nasze zyski również wzrosną. Prawdopodobieństwo odwrotnego scenariusza jest obecnie bardzo małe, choć nie można przewidzieć, co wydarzy się za dwa lata. Inny rozwiązaniem są lokaty z oprocentowaniem stałym. To pewne rozwiązanie, które z góry pozwala obliczyć ostateczny zysk, pomniejszony oczywiście o inflację. Niestety tutaj narażamy się na sytuacje, w której nasz zysk mimo iż stały i pewny, będzie mniejszy on możliwego w danym okresie.

Alternatywą dla lokat długoterminowych są oczywiście bogate oferty depozytów miesięcznych, kwartalnych czy półrocznych. W ich przypadku należy mieć świadomość, że oprocentowanie podawane jest zawsze w skali roku, a więc do wygenerowania określonego zysku, np. 4,5 proc. konieczne będzie regularne odnawianie takich lokat przez okres przynajmniej jednego roku. Niestety tutaj pojawia się haczyk, ponieważ wysokie oprocentowanie obowiązuje zazwyczaj tylko dla nowych środków, nowych klientów, a przede wszystkim – przez określony okres czasu, np. 2-3 miesiące, po czym w dalszym okresie spada do np. 2,5 proc. Mimo wszystko aktywni i dobrze zorientowania w ofertach bankowych klienci mogą przecież wybierać lokaty 3-miesięczne i po ich zakończeniu zakładać nowe, najkorzystniejsze w danym okresie. To wymaga jednak ciągłego trzymania ręki na pulsie, a nie gwarantuje zysków wyższych od lokat długoterminowych.

Jeśli więc nie boimy się zamrożenia pieniędzy w lokacie trwającej dłużej niż rok, zdecydowanie warto wybrać taką opcję.

Marzena Kazbieruk