Tajniki wyliczania oceny scoringowej BIK

2014-10-08 12:39:41

Jedną z najważniejszych kwestii podczas oceny wiarygodności kredytowej wnioskodawcy jest scoring BIK. Jak Biuro Informacji Kredytowej ocenia naszą historię kredytową?

Scoring BIK to jedna z najpopularniejszych metod oceny wiarygodności kredytowej, która ma dość duży wpływ na decyzję banku co do udzielenia kredytu lub wydania decyzji odmownej. Z punktu widzenia kredytobiorcy punkty scoringowe wydają się być dość abstrakcyjne i w zdecydowanej większości przypadków nie wiemy, co kryje się pod tą nazwą i w jaki sposób owe punkty są wyliczane.

Sprawdź też: Sam możesz sprawdzić raport BIK o sobie

BIK porównuje Cię od innych

Metoda scoringowa bazuje na porównywaniu profilu osoby znajdującej się w rejestrze BIK z profilami innych osób. Oznacza to, że im bliżej nasze cechy i zachowania kredytowe będą podobne do profili osób regularnie i terminowo spłacających wszelkie zobowiązania, tym więcej punktów, a więc i wyższą ocenę końcową otrzymamy. Warto też pamiętać, że ilość naszych punktów zmienia się wraz z naszą aktywnością kredytową i oczywiście mamy w ten sposób duży wpływ na własną ocenę.

Co BIK weźmie pod uwagę?

Podczas oceny naszej wiarygodności kredytowej BIK będzie brał pod uwagę cztery podstawowe kwestie:

  • aktywność kredytową,
  • jakość kredytów,
  • wykorzystanie limitów kredytowych,
  • częstotliwość ubiegania się o kredyty.

Warto przy tym dodać, że nawet jeśli złożymy wniosek, ale bank go odrzuci, informacja na ten temat znajdzie się w naszej historii kredytowej.

Od 192 do 631 punktów

Punkty scoringowe przydzielane są w przedziale od 192 do 631, przy czym im wyższa jest to wartość, tym ocena kredytobiorcy jest lepsza. Najwyższe wyniki, przekraczające 600 punktów, uzyskuje zaledwie około 3 proc. Polaków, a średnia dla kraju wynosi około 530 punktów.

Sprawdź swój BIK za darmo

Podstawowe dane o własnej historii kredytowej możemy pobrać z BIK-u raz w ciągu półrocza bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, jednak jeśli interesuje nas własny scoring, musimy już liczyć się z wydatkiem uzależnionym od profilu kredytowego, jaki wybierzemy, rejestrując się w serwisie internetowym BIK-u. Przykładowo: cena pełnej wersji 1 raportu w Profilu Kredytowym Plus to 36 zł. Obecnie BIK umożliwia wypróbowanie swoich usług w ramach Konta Próbnego, które jest bezpłatne. Dostęp do raportów będzie możliwy przez 60 dni – po tym czasie będzie można zdecydować się, do którego profilu kredytowego klient chce wykupić dostęp.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam