Proama będzie ubezpieczać małe i średnie firmy

2014-07-24 09:15:59

Sektor MSP wciąż nie jest odpowiednio chroniony przed ewentualnością pojawienia się różnego rodzaju szkód. Proama chce poprawić tę sytuację, wprowadzając ubezpieczenia dla małych i średnich firm.

Małe i średnie firmy już od wielu lat są uważane za motor napędowy polskiej gospodarki. Wraz z rozwojem tego sektora zwiększa się także świadomość przedsiębiorców odnośnie do zagrożeń, jakie mogą pojawić się na różnych etapach prowadzenia działalności gospodarczej. W wielu przypadkach rodzi to potrzebę ubezpieczenia firmy, jednak często ewentualny zakres ochrony nie do końca odpowiada stopniu potencjalnego ryzyka. Co więcej, długi i skomplikowany proces dopasowywania oferty sprawia, że większość agentów raczej niechętnie podchodzi do tego typu rozwiązania, przez co też nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że jego działalność mogłaby być zdecydowanie lepiej zabezpieczona. W związku z tym Proama postanowiła wprowadzić do swojej oferty produkty dla sektora MSP, które będą w stanie spełnić potrzeby przedsiębiorców działających w różnych branżach.

Proama przez kilka miesięcy przeprowadzała testy i wywiady z agentami ubezpieczeniowymi w celu poznania potrzeb i preferencji przedsiębiorców. Dzięki temu udało się stworzyć ofertę, która charakteryzuje się możliwie najszerszym  zakresem ochrony, a także dopracowanym systemem dopasowywania oferty do danego klienta, np. ze względu na charakter prowadzonej działalności. Wielu ubezpieczycieli traktuje bowiem przedsiębiorców ogólnikowo, przez co muszą oni płacić za ryzyka, które w rzeczywistości ich nie dotyczą.

Ubezpieczenie Proama obejmuje firmy, których wartość majątku nie przekracza 10 mln zł. Każdy przedsiębiorca ma do wyboru zestaw dodatkowych produktów, które poszerzają tradycyjny zakres ochrony. Można tu wyróżnić między innymi pomoc podatkową, czyli zapewnienie odpowiednich porad, a nawet pomoc reprezentanta firmy w sprawach podatkowych i celnych.

Inne produkty oferowane przez Proama to pracownik na zastępstwo czy klauzula kosztów stałych i zwiększonych. Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorca nie musi martwić się np. o pokrycie kosztów czynszów, opłat za energię, wodę czy gaz w sytuacji, gdy w wyniku szkody nie może prowadzić działalności.

Ubezpieczenie MSP Proama można znaleźć w ofercie coraz większej grupy agentów.

Emilia Kasińska