5 faktów o zgłaszaniu szkody do ubezpieczyciela

2014-07-25 09:21:42

Zgłaszanie szkody do ubezpieczyciela powinno przebiegać według wytycznych, których respektowanie pomoże przyspieszyć czas komunikacji z ubezpieczycielem i jednocześnie pozwoli na szybką wypłatę odszkodowania. O czym wobec tego należy pamiętać?

Zgłoszenie szkody ubezpieczeniowej jest warunkiem koniecznym do uzyskania odszkodowania. Szkodę możemy zgłaszać internetowo, pocztą, faksem lub telefonicznie. Największą popularnością cieszy się to ostatnie rozwiązanie, ponieważ jest pod wieloma względami najszybsze. Średni czas trwania rozmowy z konsultantem trwa w naszym kraju około 40 sekund.

Zgłaszanie szkody wiąże się z koniecznością przedstawienia pewnych informacji i zapytania o określone kwestie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Gothaer przeprowadziło analizę pytań posiadaczy polisy w okresie ostatnich 12 miesięcy i okazało się, że Polacy najczęściej pytają o pięć spraw.

Pierwsza z nich to terminy obowiązujące posiadacza polisy. Na tym polu występuje wiele różnic. Przy ubezpieczeniu OC ustawa nie wskazuje konkretnego terminu zgłoszenia szkody. Z drugiej strony, jeśli liczymy na odszkodowanie, nie możemy przekroczyć terminu 3 lat, bo po tym okresie roszczenia z umowy ubezpieczenia ulegają przedawnieniu. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych termin zgłoszenia szkody jest ustalany indywidualnie przez ubezpieczyciela. Może wynosić od 1 dnia do nawet 14 dni.  

Kolejna kwestia, o którą najczęściej pytają ubezpieczeni, to pojazd zastępczy. Tutaj również da się zauważyć pewne różnice w zależności od rodzaju polisy. Przy AC to, kiedy i na jakich zasadach otrzymamy taki pojazd, zależy od warunków naszego ubezpieczenia. Przy OC ubezpieczyciel analizuje celowość i zasadność skorzystania z auta zastępczego i dopiero wtedy wydaje decyzję.  

Pytamy również o to, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia określonej szkody. Każdy rodzaj polisy ma osobny formularz, dostępny na stronie internetowej ubezpieczyciela. Zakres dokumentacji jest inny w przypadku polisy komunikacyjnej, a inny w przypadku polisy majątkowej. Informacji szczegółowych należy szukać przy konkretnym produkcie ubezpieczeniowym.

Kwestią, która nie umyka naszej uwadze, jest to, kto może zgłosić szkodę. W tym miejscu trzeba zdawać sobie sprawę, że nie musi tego dokonywać posiadacz polisy. Szkodę może zgłosić każdy, kto posiada dane na temat zgłaszanego zdarzenia.

Na koniec Polacy najczęściej pytają o to, czy niezbędne jest potwierdzenie zgłoszenia na policji. Takowy dokument jest potrzebny wtedy, gdy doszło do przestępstwa. Mogła to być kradzież, dewastacja, podpalenie lub włamanie. Potwierdzenie będzie niezbędne ubezpieczycielowi, aby uwiarygodnić przyjmowane zgłoszenie.

 

Emilia Kasińska