Fundusze gwarancyjne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

2014-07-25 10:13:03

Zdarzenia komunikacyjne mogą powodować poważne konsekwencje. Niestety nie zawsze możemy też liczyć na wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy. Co wtedy?

Różnego rodzaju zdarzenia komunikacyjne na polskich - i nie tylko - drogach to codzienność. W związku z tym prawo nakłada na posiadaczy pojazdów obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niej każda osoba poszkodowana w tego typu wypadku może liczyć na wypłacenie odszkodowania, które pozwoli nie tylko wynagrodzić poniesioną stratę, ale też ewentualnie zrekompensować odniesiony uszczerbek na zdrowiu. Niestety zdarzają się także sytuacje, w których sprawca wypadku nie posiada odpowiedniej polisy. Oczywiście wiąże się to z odpowiednią karą dla winnego zajścia, jednak nie daje gwarancji w postaci odszkodowania osobie poszkodowanej. Na szczęście możemy liczyć na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który w trudnych sytuacjach zagwarantuje nam wypłatę stosownego świadczenia.

Rolą UFG jest wypłata odszkodowań niewinnym i poszkodowanym ofiarom wypadków. Aby do tego doszło, muszą jednak zaistnieć odpowiednie okoliczności. Przede wszystkim działalność funduszu uaktywnia się dopiero w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie posiadał polisy OC. Dotyczy to zarówno właścicieli pojazdów, jak i rolników. Druga okoliczność to brak znajomości tożsamości sprawcy wypadku, który mógł np. uciec z miejsca zdarzenia. Wbrew pozorom takie sytuacje mają miejsce bardzo często, a łączne koszty odszkodowań wypłacanych przez Fundusz liczone są w dziesiątkach milionów złotych rocznie.

W określonych sytuacjach z funduszu gwarancyjnego mogą zostać pokryte szkody na osobie, a nawet na mieniu. Dzięki temu niewinny uczestnik zdarzenia komunikacyjnego ma pewność, że nie zostanie pozostawiony sam sobie, nawet w sytuacji, gdy sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia lub nigdy nie uda się poznać jego tożsamości.

Jednym z zadań UFG jest także przeprowadzanie kontroli w kwestii spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Warto zaznaczyć, że brak takiej polisy będzie skutkował nie tylko nałożeniem wysokiej kary, ale też w razie spowodowania szkody obciążeniem nas kosztami odszkodowania, a te mogą być bardzo wysokie.

Tomasz Słupczyński