Nie inwestuj wszystkich oszczędności

2014-07-18 15:33:36

Każdy, kto posiada jakieś oszczędności, w pewnym momencie zastanawia się nad sposobem ich pomnożenia. Trzeba pamiętać jednak o tym, aby nie inwestować wszystkich nadwyżek finansowych naraz.

Do ograniczenia ryzyka poniesionych strat w niewłaściwym przedsięwzięciu przydaje się znajomość kilku zasad dobrego inwestowania.

Inwestycja w nieznane

Ważną zasadą jest dogłębne poznanie branży, w którą zamierzamy zainwestować. Dotyczy to zarówno inwestycji giełdowych, jak również innych rynków. Wiele lat temu jeden z bardziej znanych inwestorów, Warren Buffett, radził: "Nie inwestuj w to, na czym się nie znasz". Dobra znajomość branży pozwala na właściwą i samodzielną ocenę koniunktury oraz pozwala łatwiej i bezpieczniej podejmować decyzje.

Strategia inwestowania

Ważne jest, aby przed zainwestowaniem swoich pieniędzy obrać cel oraz stosować się do pewnych zasad. Kluczowy jest czas, w którym chcemy osiągnąć zyski, dlatego należy podjąć decyzję o inwestycji długoterminowej lub krótkoterminowej. Pierwszy rodzaj inwestycji niesie mniejsze niebezpieczeństwo, przy dłuższym terminie inwestycja ma większą możliwość odrabiania ewentualnych strat z tytułu spadków. Podczas inwestowania należy unikać ryzykownych decyzji i pamiętać, że ewentualne straty w jednej branży można odrobić inwestycją lub inwestycjami w innych.

Świadomość własnych możliwości finansowych

Bardzo ważne, by przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu dokładnie przeanalizować swoje zasoby finansowe, mając na uwadze nieprzewidziane wydatki w przyszłości. To dość istotny, ale niejedyny argument do zachowania szczególnej ostrożności przy decyzji o wysokości lokowanej kwoty. Należy pamiętać, że szczególnie inwestycje giełdowe są obarczone ryzykiem krachu, dlatego warto wyznaczyć bezpieczny próg podziału naszych oszczędności, które możemy zainwestować bez ponoszenia ryzyka utraty wszystkich wolnych zasobów.

Lepsze inwestowanie niż czekanie

Trzymanie oszczędności w przysłowiowej skarpecie to niezbyt dobry pomysł, dlatego w momencie dysponowania wolnymi środkami najlepiej dobrze je zainwestować, wcześniej rozsądnie dzieląc. Okazuje się, że nawet niewielka suma dobrze ulokowana może przynieść niemałe zyski.

Emilia Kasińska