Kredyt nie rozwiąże problemów bezrobotnego

2014-06-27 14:25:16

Kredyt wydaje się być naturalnym sposobem rozwiązania problemów finansowych. Niestety w wielu przypadkach może on być jednak dopiero początkiem prawdziwych tarapatów pieniężnych.

Bezrobocie to ogromny problem, zarówno z punktu widzenia społecznego, gospodarczego, jak i politycznego. Wiele młodych osób nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia, a rynek nie generuje nowych miejsc pracy, które pozwoliłyby wykorzystać potencjał kolejnych pokoleń studentów i osób wykształconych w konkretnych kierunkach. Największy dramat przeżywają jednak osoby, które nie mają wystarczających środków do zapewnienia sobie godziwego życia. W takiej sytuacji naturalnym rozwiązaniem problemu wydaje się być zaciągnięcie kredytu, który pozwoliłby nam stanąć na nogi. W rzeczywistości powinien to być ostatni krok, jaki kiedykolwiek weźmiemy pod uwagę w takiej sytuacji.

Problem bezrobocia towarzyszy nam od dawna, dzięki czemu coraz więcej organizacji non-profit podejmuje się prób jego rozwiązania. Jedną z nich jest Fundacja Energia dla Europy (FEdE), która stara się na bieżąco monitorować polski rynek i rozpoczynać dyskusje dotyczące sposób radzenia sobie z problemem. W tym celu Fundacja przygotowała specjalny raport, w którym nakreślone zostały problemy społeczeństwa i podstawowe bariery wejścia na rynek pracy. FEdE stara się też uświadamiać partiom rządzącym, jakie kierunki działań będą miały szanse na poprawę sytuacji, czyli tworzenie nowych miejsc pracy, a także rozwój przedsiębiorczości. Jest to najlepsza metoda na zmianę wskaźników bezrobocia i sytuacji wielu osób, które porzuciły już nadzieję na znalezienie zatrudnienia.

Same kredyty z pewnością nie są rozwiązaniem, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nie zostaną one przyznane osobie bezrobotnej przez żaden bank, a jedynie przez pożyczkowe firmy pozabankowe. W takich przypadkach trzeba też liczyć się z możliwie najwyższymi odsetkami, a także z wieloma kosztami dodatkowymi. Ich zwrot może przekraczać możliwości pożyczkobiorcy, przez co wpadnie on w poważniejsze problemy, włącznie z windykatorem i komornikiem.

Ewentualne kredyty powinny stanowić formę wsparcia dla osób stawiających na rozpoczęcie własnej działalności, samo zatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy. W tym celu konieczna jest jednak pomoc rządu i fundacji takich jak FEdE.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam