Co wpływa na atrakcyjność ubezpieczenia samochodu?

2014-07-16 14:24:45

Jest wiele czynników, które bezpośrednio wpływają na to, jak atrakcyjna okaże się dana polisa samochodowa. Poznaj, czym warto kierować się, ubezpieczając pojazd.

Ubezpieczenia samochodowe występują w wielu postaciach. Możemy skorzystać zarówno z polisy OC, AC, assistance, jak i z Zielonej Karty. Polisa OC to ubezpieczenie o charakterze obowiązkowym. Musi posiadać je każdy właściciel pojazdu. Autocasco jest dowolną polisą, ale większość właścicieli samochodów się na nią decyduje. Zielona Karta to przykład polisy potrzebnej w razie wyjazdu za granicę do kraju, który nie honoruje naszego tradycyjnego AC i OC. Assistance to z kolei typ polisy pomocnej w przypadku awarii na drodze w Polsce i za granicą.

Skoro mamy za sobą ten krótki wstęp dotyczący typów polis, to możemy przejść do kolejnej, istotnej kwestii, jaką są czynniki wpływające na atrakcyjność danej polisy. Wydawać by się mogło, że głównym czynnikiem jest tutaj cena, czyli wysokość składki. Wielu konsumentów patrzy na polisy właśnie w ten sposób przez pryzmat kosztów. Takie podejście nie jest jednak dobrym rozwiązaniem. Oczywiście dobrze, jeśli polisa jest atrakcyjna cenowo, ale cena nie może być traktowana jako czynnik najważniejszy, ponieważ niska składka może iść na przykład w parze ze słabym zakresem ochrony. Taka sytuacja nie jest zaś zbyt korzystna dla właściciela pojazdu. Tym samym płynnie przechodzimy do czynnika, który najmocniej decyduje o atrakcyjności ubezpieczenia samochodowego, czyli do jego zakresu ochrony.

Im większy zakres ochrony, tym lepsza polisa samochodowa – tak prezentuje się prosta zasada. Zasady ochrony obejmują sytuacje, kiedy zapewnia nam ona ochronę. W tym miejscu ważną rolę odgrywa pojęcie wyłączeń odpowiedzialności, czyli takich zdarzeń, kiedy polisa po prostu nie zapewnia ochrony. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Oprócz ceny i zakresu ochrony o atrakcyjności ubezpieczenia decyduje też sam Ubezpieczyciel. Jeśli jest to firma ciesząca się dużą renomą, wypłacalna i wiarygodna, to mamy pewność, że warto jej zaufać. Ma to szczególne znaczenie w przypadku polis, które nie są chronione Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (vide autocasco, assistance). W ich przypadku to wiarygodność i wypłacalność ubezpieczyciela decyduje bezpośrednio o tym, na ile jesteśmy chronieni.

Podczas analizy i wyboru właściwej polisy warto zwrócić w pierwszej kolejności uwagę na wymienione wyżej parametry.

Tomasz Słupczyński