Wartość samochodu a suma ubezpieczenia AC

2014-08-19 08:12:19

Dla kupującego polisę AC suma ubezpieczenia ma kluczowe znaczenie. Zależy ona między innymi od wartości samochodu.

Polisa AC to rodzaj ubezpieczenia, który służy ochronie naszego pojazdu na drodze. Z pomocą tej polisy jesteśmy zabezpieczeni w razie wypadków, ale nie tylko. AC, czyli autocasco, zapewnia nam również ochronę przez kradzieżą oraz różnego rodzaju uszkodzeniami samochodu. Dokładny zakres ochrony, jaki oferuje taka polisa, poznamy, zaglądając do ogólnych warunków ubezpieczenia. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że polisy pod względem zakresu różnią się między sobą i dlatego wskazane jest dokładne porównywanie propozycji.

W kontekście ubezpieczenia autocasco bardzo ważnym pojęciem jest suma ubezpieczenia. Ten termin oznacza maksymalną wartość odszkodowania, na jaką możemy liczyć, jeśli przydarzy nam się wypadek. Maksymalna wartość odszkodowania jest wypłacana, gdy wypadek będzie wiązał się ze szkodą całkowitą. W przypadku szkody częściowej (poniżej 70 proc.) suma odszkodowania nie będzie obejmować całej sumy odszkodowania.

Jeśli jesteśmy posiadaczami nowego samochodu, to suma ubezpieczenia AC przyjmie najczęściej wartość auta, jaka znajduje się na fakturze jego zakupu. Taki rodzaj wyceny wybiera większość działających na polskim rynku uUbezpieczycieli. Jest to rozwiązanie nie dość, że bardzo sprawiedliwe, to jeszcze wygodne, gdyż nie oznacza konieczności prowadzenia dodatkowych wyliczeń.

Trzeba jednak pamiętać, że suma ubezpieczenia będzie równa cenie nowego auta tylko w określonych sytuacjach. Po pierwsze, nie może upłynąć 6 miesięcy od daty wystawienia faktury. Po drugie, przebieg auta nie może ulec diametralnej zmianie. Jeśli przekroczy on od daty wystawienia faktury 10 tys. kilometrów, to ubezpieczyciel może obniżyć sumę ubezpieczenia. Kolejny parametr to brak jakichkolwiek uszkodzeń. Na koniec należy wspomnieć o dwóch ostatnich parametrach, czyli braku zmiany właściciela pojazdu, a także braku zmiany ceny modelu danej marki w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Jeśli żaden z wyżej opisanych warunków nie dotyczy naszego samochodu, to możemy być pewni tego, że suma ubezpieczenia autocasco będzie równa jego wartości w chwili nabycia. Jeśli jednak jest inaczej, to trzeba się pogodzić z tym, że suma ubezpieczenia zostanie obniżona. Tak przedstawiają się przepisy i w żaden sposób nie da się ich zmienić.

Ilona Maciejuk