Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia AC - czy warto?

2014-06-30 14:28:42

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, ale z pewnością warto je mieć. Czy starać się o rozszerzenie ochrony tego ubezpieczenia, czy poprzestać na zakresie minimalnym?

Zapisy o ubezpieczeniach samochodowych nie dla wszystkich są jasno sprecyzowane. Kierowcy najczęściej o ubezpieczeniach tych wiedzą tylko tyle, że mają wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Na temat pozostałych orientują się w niewielkim stopniu, skoro są nieobowiązkowe. To błędne rozumowanie, ponieważ nieobowiązkowe ubezpieczenie AC może stać się obowiązkowe, jeżeli ktoś decyduje się na kredyt samochodowy i wtedy bank nakazuje zwykle wykupienie również ubezpieczenia AC. Natomiast ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) również warto wykupić, ponieważ chroni nie tylko zdrowie pasażerów pojazdu, ale nawet życie. Jednakże to ubezpieczenie AC wzbudza najwięcej kontrowersji, dlatego trzeba sprawdzić, na jakich zasadach funkcjonuje i czy po prostu warto je mieć. A jeżeli tak, to czy postawić na małą ochronę, ale i mniejsze składki, czy też lepiej zdecydować się na rozszerzenie ochrony.

Z pewnością wybór jak najkorzystniejszego ubezpieczenia AC, zwanego też ubezpieczeniem autocasco, nie jest prostą sprawą. Na co kierowcy decydujący się na wykupienie AC powinni zwracać szczególną uwagę? Przede wszystkim na zakres ochrony ubezpieczenia. Mowa o nim w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczenie AC chroni właściciela auta nie przed kradzieżą lub jego uszkodzeniem, ale pozwala na wypłatę odszkodowania, jeżeli samochód zostanie skradziony lub uszkodzony, np. w wyniku wypadku czy innych zdarzeń losowych. Klient firmy ubezpieczeniowej ma prawo wybrać taki zakres ochrony, jaki jest mu potrzebny i zapłacić stawkę, która mu najbardziej odpowiada. Warto przy tym sprawdzić, czy ubezpieczenie AC funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, uwzględniając wyłączenia, czyli sytuacje, kiedy wykupione Autocasco przestaje działać. Natomiast czy kupować rozszerzone ubezpieczenie AC, czy też z mniejszą ochroną, zależy od klienta. Generalnie im większy jest zakres ochrony samochodu, tym lepiej, ale w wielu przypadkach maksymalna ochrona auta jest niepotrzebna, dlatego mówi się o dostosowaniu ubezpieczenia do potrzeb indywidualnych.

Ważna jest też suma ubezpieczenia oraz czy jest ona stała, czy zmienna. Odpowiedź na to pytanie każdy znajdzie w OWU. Ponadto wpływ na odszkodowanie mają udziały własne. Im wyższe udziały własne, tym niższa składka - i odwrotnie. Warto też sprawdzić, jaka jest franszyza integralna, czyli wysokość kwoty, od której naliczane jest odszkodowanie.

Tomasz Słupczyński