Szkoda za granicą a autocasco i szanse na odszkodowanie

2014-07-08 14:38:38

Wypadek lub kolizja poza Polską wiąże się z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności, aby otrzymać odszkodowanie z autocasco.

Coraz popularniejsze wyjazdy zagraniczne sprawiają, że ryzyko wystąpienia kolizji w ruchu drogowym, a nawet poważnego wypadku, jest stosunkowo duże. Poza Polskę wyjeżdżamy do pracy, na wakacje lub w celach edukacyjnych, a często takie podróże odbywają się samochodem, dlatego warto poznać obowiązki i prawa, jakie wiążą się z ubezpieczeniem autocasco w razie spowodowania przez nas wypadku.

W przypadku, gdy szkoda powstała za granicą, powinniśmy niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Obecnie każda firma ubezpieczeniowa udostępnia odpowiednią infolinią, poprzez którą takiego zgłoszenia można dokonać. Należy pamiętać, aby zrobić to zaraz po zdarzeniu, ewentualnie 2-3 dni później, ponieważ zwłoka w poinformowaniu firmy ubezpieczeniowej może skończyć się odmową wypłaty odszkodowania.

Jak postępować na miejscu zdarzenia i bezpośrednio po zdarzeniu?

W większości krajów, a w szczególności tych należących do Unii Europejskiej, postępowanie w razie wystąpienia kolizji powinno odbywać się z zachowaniem kilku zasad:

  • poinformowanie policji jeśli ktoś ucierpiał lub szkoda jest wynikiem przestępstwa na przykład kradzieży lub aktu wandalizmu,
  • zgłoszenie szkody,
  • przygotowanie dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

Dokumenty wymagane przez firmę ubezpieczeniową to:

  • dowód rejestracyjny,
  • dokument potwierdzający aktualne badanie techniczne,
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
  • polisa AC,
  • wniosek ubezpieczeniowy,
  • formularz z dokładnym opisem zdarzenia.

Szanse na otrzymanie odszkodowania z AC za granicą

Szkody powstałe poza Polską również podlegają ubezpieczeniu, należy jednak pamiętać o tym, że naprawa powinna być dokonana w Polsce. Ubezpieczyciele dopuszczają możliwość naprawienia szkody na miejscu, o ile naprawa jest konieczna, aby móc kontynuować jazdę oraz gdy koszty naprawy nie przekraczają limitów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jeśli szkoda nie jest na tyle poważna, że nie ma możliwości kontynuowania jazdy, to zdecydowanie lepiej jest poczekać z naprawą do powrotu do Polski, ponieważ każde uchybienie może kosztować kierowcę odmowę wypłaty odszkodowania z polisy AC.

Renata Grochowska