Jakie dokumenty do wypłaty odszkodowania z AC?

2014-07-07 14:06:00

Przezorność na drodze to cnota, jednak nie zawsze jesteśmy w stanie ustrzec się błędów, dlatego lepiej już zawczasu wiedzieć, jakie do dokumenty będą nam potrzebne do wypłaty odszkodowania z AC, jeśli będziemy sprawcami wypadku lub kolizji.

Odszkodowanie AC jest w odróżnieniu od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczeniem dobrowolnym zabezpieczającym nas na wypadek popełnienia błędu na drodze skutkującym wypadkiem. Ten rodzaj ubezpieczenia umożliwia nam również otrzymanie odszkodowania wówczas, gdy szkoda powstała z powodu czynników zewnętrznych, takich jak na przykład pogoda i inne przyczyny, przy których nie sposób znaleźć winnego szkody, który mógłby pokryć koszty niezbędnych napraw.

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem AC

 • zderzenia z innym samochodem z naszej winy,
 • potrącenie pieszego,
 • uderzenia w budynek lub drzewo,
 • działanie pogody, żywiołów
 • kradzieży pojazdu lub wyposażenia,
 • inne działania w wyniku, których doszło do uszkodzenia samochodu.

Jeśli nie uda się ustrzec jednego z powyższych zdarzeń, warto poznać procedurę, jaką musimy przejść w drodze po odszkodowanie z ubezpieczenia AC.

Dokumenty niezbędne przy wypłacie odszkodowania z AC

 • formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela,
 • protokół policji,
 • polisa AC,
 • dowód rejestracyjny (w razie kradzieży samochodu),
 • karta pojazdu (w razie kradzieży pojazdu),
 • dowód wyrejestrowania pojazdu (w razie kradzieży),
 • dowód potwierdzający nabycie pojazdu (w razie kradzieży), może to być umowa kupna/sprzedaży, faktura, umowa darowizny lub dokument potwierdzający przyjęcie spadku,
 • zaświadczenie o ewentualnym prowadzeniu działalności gospodarczej, wówczas ubezpieczyciel będzie miał pewność, czy odszkodowanie powinno być wypłacone w kwocie netto czy brutto.

Na podstawie dostarczonych dokumentów i zgłoszenia szkody ubezpieczyciel wyznaczy rzeczoznawcę do wyceny zaistniałych strat i wskaże dalszą procedurę postępowania.

Należy jednak pamiętać o dochowaniu terminów, jakie przewiduje umowa ubezpieczenia, aby nie być niemiło zaskoczonym, pozostając bez wypłaconego ubezpieczenia, z koniecznością pokrycia strat z własnej kieszeni.

Ważne terminy przy wypłacie ubezpieczenia z AC

 • w ciągu 7 dni należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela,
 • kradzież pojazdu należy w ciągu 3 dni od zdarzenia zgłosić na policję.

Uwaga! Niedochowanie jednego z terminów może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Renata Grochowska