Kto może liczyć na tańszą polisę AC?

2014-06-30 15:32:28

Cena polisy jest jednym z istotniejszych czynników przy wyborze ubezpieczenia AC. Warto również poznać czynniki wpływające na obniżenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

Koszt autocasco zależy w głównej mierze od tego, w jakiej firmie zamierzamy się ubezpieczyć, ale również od zakresu wybieranej polisy, ponieważ oferty dostępne na rynku bardzo się od siebie różnią, a i w ramach usług jednej firmy ubezpieczeniowej możemy skorzystać z co najmniej kilku rozwiązań. A co wpływa na koszty ubezpieczenia?

Czynniki wpływające na cenę AC

  • Miejsce zamieszkania właściciela ubezpieczonego pojazdu. W mniejszych miejscowościach istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia kolizji w ruchu drogowym, a więc ich mieszkańcy mogą liczyć na niższe koszty ubezpieczenia autocasco.
  • Miejsce użytkowania pojazdu. Z podobnych powodów jak w punkcie wyżej pojazdy użytkowane w miejscowościach i warunkach, w których rzadziej występują kolizje mogą liczyć na lepsze warunki cenowe.
  • Wiek oraz doświadczenie kierowcy. Istotny jest czas posiadania prawa jazdy przez właściciela i użytkownika pojazdu.
  • Wartość pojazdu – wysokość składki ubezpieczenia AC będzie niemal wprost proporcjonalna do jego wartości ze względu na koszty jego ewentualnych napraw.
  • Wiek oraz marka pojazdu.
  • Przeznaczenie pojazdu – wyższe ubezpieczenie może być przewidziane dla samochodów użytkowanych w ramach prowadzonej przez właściciela działalności gospodarczej.
  • Historia przebiegu ubezpieczenia również wpływa na jego koszt, a wiec im mniej było okazji do wypłaty odszkodowania tym lepsze warunki można otrzymać od firmy ubezpieczeniowej. Bezszkodowa jazda uprawnia nawet do 60 proc. zniżki.
  • Posiadanie innych polis ubezpieczeniowych w firmie, w której posiadamy AC.
  • Posiadanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Dzięki temu można uzyskać do 10 proc. zniżki.
  • Udział własny, czyli procentowy udział w szkodzie może również wpływać na wysokość składki.

Procedura ustalania składki ubezpieczenia AC

Wysokość składki dla poszczególnych klientów ustalana jest przez ubezpieczyciela na Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dokument ten zawiera składkę bazową, która jest podstawą do wyliczenia dokładnej wysokości opłaty. Do składki bazowej dolicza się ewentualne zniżki oraz zwyżki przewidziane przez firmę ubezpieczeniową.

Wybór ubezpieczyciela

Wybór odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej może w przyszłości uchronić nas przez problemami, jakie niekiedy wiążą się z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego AC. Warto przed podjęciem decyzji skorzystać również z dostępnych kalkulatorów składek, które z pewnością pozwolą zorientować się w tej kwestii, jaka firma może nam zaoferować najlepsze warunki ubezpieczenia.

Renata Grochowska