Poznaj rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

2014-07-04 11:16:24

Właściciele i użytkownicy pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym mogą skorzystać z różnych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych.

W ruchu drogowym nie trudno o zdarzenie, które może spowodować konieczność poniesienia wydatków. Nawet jeśli jeździmy ostrożnie, to nie możemy odpowiadać za innych uczestników ruchu. Dlatego niezbędne są ubezpieczenia komunikacyjne dopasowane do konkretnych potrzeb kierowcy. Ubezpieczenia komunikacyjne zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151) należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych.

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zwane potocznie ubezpieczeniem OC
 • Dobrowolne ubezpieczenie AC
 • Dobrowolne ubezpieczenie Assistance
 • Dobrowolne ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie OC

Każdy pojazd musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w celu zabezpieczenia innych uczestników ruchu drogowego przed szkodami wywołanymi przez przez ubezpieczony pojazd. Ten rodzaj ubezpieczenia nie zapewnia nam odszkodowania, kiedy spowodujemy wypadek, ale dzięki niemu mamy możliwość uzyskania takiego ubezpieczenia, jeśli wypadek spowoduje inna osoba, albo wówczas, gdy musimy ponieść koszty naprawy pojazdu innych uczestników spowodowanej przez nas kolizji. Gdyby nie ubezpieczenia OC większość ofiar wypadków pozostałaby bez środków na naprawienie szkód wyrządzonych przez innych uczestników ruchu.

Ubezpieczenie AC

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie będące doskonałym uzupełnieniem OC dla osób, które mają drogie i nowe samochody, ponieważ dzięki posiadaniu polisy AC ubezpieczyciel pokryje także wydatki związane z naprawą samochodu, jeśli to ubezpieczony spowodował kolizję lub poważniejszy wypadek. Drugą istotną funkcją ubezpieczenia AC jest zabezpieczenie przed ryzykiem kradzieży. Oczywiście firma ubezpieczeniowa nie sprawi, że nie padniemy ofiarą złodzieja, ale jeśli już do tego dojdzie, to możemy liczyć na wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie Assistance

Ten rodzaj ubezpieczenia daje pewność, że w razie niespodziewanego wydarzenia na drodze jak na przykład awaria, możemy liczyć na pomoc specjalistów w zakresie naprawy lub holowania pojazdu przy poważniejszej awarii, a wszystko to w ramach niezbyt kosztownego ubezpieczenia dodatkowego. W zakres Assistance mogą wchodzić m.in.

 • Naprawa na miejscu zdarzenia
 • Holowania do warsztatu
 • Uruchomienie po rozładowaniu akumulatora
 • Wynajem samochodu zastępczego

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest zabezpieczeniem nie dla pojazdu, ale samego kierowcy oraz pasażerów, którzy mogą odnieść uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku samochodowego. W ramach ubezpieczenia NNW można liczyć m.in. na:

 • Odszkodowanie w przypadku urazu będącego wynikiem kolizji drogowej
 • Zapewnienie środków do życia w przypadku całkowitej niezdolności do pracy będącej efektem wypadku drogowego
 • Odszkodowanie dla rodziny gdy ubezpieczony zginie w wypadku.
Marzena Kazbieruk