Co jest przedmiotem ubezpieczenia AC?

2014-07-11 08:47:52

Polisa AC jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem kierowcy, które pozwala prowadzić pojazdy bez obaw o koszty napraw auta w przypadku np. kolizji.

Ubezpieczenie AC jest jednym z ubezpieczeń komunikacyjnych, jednak w odróżnieniu od najpopularniejszego OC, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, AC jest dobrowolne. Mimo to zdarzają się sytuacje, w których będziemy zobligowani do wykupienia takiego ubezpieczenia, szczególnie jeśli zakup samochodu jest kredytowany lub auto staje się przedmiotem zabezpieczenia pożyczki. Wówczas zazwyczaj kredytodawca wymaga wykupienia polisy AC. Jest to jednak wynik wzajemnych ustaleń, a nie wymóg prawny.

Przedmiot ubezpieczenia AC

Przedmiotem polisy AC jest pojazd oraz jego wyposażenie wymienione w umowie ubezpieczenia lub standardowe wyposażenie samochodu lub innego pojazdu objętego umową. Dodatkowo chronione jest także wyposażenie dodatkowe, takie jak na przykład komputer pokładowy lub specjalne wykończenie wnętrza.

Korzyści wynikające z posiadania polisy AC

Ubezpieczenie AC chroni kierowcę przed finansowymi następstwami wypadków, kolizji, kradzieży lub aktów wandalizmu na ubezpieczonym pojeździe oraz jego wyposażeniu w zależności od zakresu ochrony, jaką gwarantuje umowa. Zasadniczą rolą AC jest finansowe zabezpieczenie następstw zdarzeń drogowych, które były zawinione przez ubezpieczonego. AC chroni w następujących przypadkach:

  • Kolizja z udziałem innych uczestników ruchu drogowego.
  • Kolizja z udziałem zwierząt.
  • Kolizja z osobami oraz przedmiotami, które znajdują się poza samochodem.
  • Pożary, klęski żywiołowe oraz inne działania atmosferyczne, które mogą spowodować zniszczenia.
  • Kradzież lub usiłowanie kradzieży, w wyniku czego doszło do uszkodzenia pojazdu.

Choć ubezpieczenie AC nie jest tak popularne i powszechne jak obowiązkowe OC, to coraz więcej osób decyduje się na jego wykupienie. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy posiadają samochody nowe oraz drogie, których konieczność naprawy w razie spowodowania kolizji byłaby bardzo kosztowna. Wówczas wyniku prostej kalkulacji podejmują decyzję o wykupieniu dodatkowej polisy jaką jest AC.

Również same firmy ubezpieczeniowe przyczyniają się do spopularyzowania AC, oferując coraz szerszy zakres ochrony w ramach takiej polisy oraz dodatkowe zniżki - nie tylko te standardowe. Niekiedy firmy ubezpieczeniowe zgadzają się nawet na przeniesienie zniżek z OC na AC, aby zachęcić nowych klientów (albo obecnych, którzy korzystają jedynie z OC) do wykupienie polisy autocasco.

Tomasz Słupczyński